Rättigheter Kostar Pengar

Min lärare nämnde för några dagar sedan att mänskliga rättigheter kostar pengar. Han gav exemplet av en polisman. En polisman behöver träning, stöd, bra förebilder och en bra lön t.ex. för att inte bli korrupt eller för att inte börja missbruka sin makt i eget syfte. Det kostar alltså pengar för att hålla människor så pass nöjda att mänskliga rättigheter kan följas.

Med en sådan insikt går det att ta slutsatsen att vårt nuvarande monetära system bryter mot de mänskliga rättigheterna. Vårt nuvarande monetära system placerar biljoner av människor i fattigdom, som sedan ledar till att respekten för människoliv och respekten för sin egen heder försvinner. Istället gör människor vad de känner sig tvungna till för att överleva och i ett sådant tvång existerar inga mänskliga rättigheter.

Enligt denna insikt går också att se att vi aldrig kan etablera mänskliga rättigheter om vi inte ger alla tillräckligt med pengar. Tillräckligt med resurser. Vi måste ge alla människor det som de behöver för att leva tillfredställande liv, endast då kan princip födas och korruption dö. Men för tillfället har människor tvingats göra val utifrån den brist på pengar de upplever. Dessa val blir sedan brott mot de mänskliga rättigheterna.

Vi behöver ett nytt system där profit försvinner och princip föds. Vi behöver ett system där heder och respekt går före status och förmögenhet. Vi behöver ett system där alla människor är viktiga och inga är mer eller mindre värda. Vi behöver jämlikt med pengar för alla. I en sådan värld skulle våra barn växa upp och bli människor som vi kan vara stolta över. I en sådan värld hade vi äntligen kunnat etablera de mänskliga rättigheterna för alla, en gång för alla.

Undersök jämlikt med pengar för alla. Equal Money for all.

Advertisements