Jobbskatteavdrag och Himlen på Jorden

Det blir ett nytt jobbskatteavdrag redan till årsskiftet meddelar alliansregeringen. Detta betyder att en mycket liten summa pengar kommer gå från statens skatteintäkter, till envars plånbok – eller till några få iallafall, för alla skulle inte få jobbskatteavdraget.

Såhär går att läsa i DN:

”Jan Björklund (FP), Göran Hägglund (KD), Maud Olofsson (C) och Fredrik Reinfeldt (M) skriver i Dagens Nyheter att de gör allt för fler i arbete, växande företag och högre tillväxt.

Skatteavdraget, anser kvartetten, är för alla som arbetar.

”Vi ska vända på alla stenar för att komma närmare målet om full sysselsättning” skriver partiledarna.

Därför, förklarar alliansen, blir det ett femte skatteavdrag nästa år, säger de fyra partiledarna i alliansregeringen.”

Vad är det allting handlar om? Vad är det allting cirklar runt? Jo, pengar – pengar är det som våra ledare desperat försöker skapa i vårt samhälle. Mer arbete, full sysselsättning, växande företag, högre tillväxt – alla dessa ord är synonymer för en och samma sak – ge oss pengar! Vi måste tjäna pengar! Skaffa fram pengar!

Och varför då får man fråga sig – varför måste vi skaffa fram pengar?

Jo – för om du inte har pengar i dagens samhälle så är du DÖD. Ja, tyvärr – så hänsynslös har vår värld blivit. Och det är ingen som ifrågasätter varför det är på det sättet, våra politiker och våra röstberättigade medborgare är istället helt förblindande av denna jakt på pengar. Men, damer och herrar – varför måste vi jaga pengar? Vem har bestämt att pengar är det som måste styra, kontrollera, och vara själva ursprunget till våra liv? Det är vi som säger det – det är vi som gör reglerna, och det är vi som inte tillåter oss själva förstå att världen inte måste drivas med och av pengar.

Titta på mat t.ex. som en tomat – en tomat växer helt utan pengar. En tomat växer, och blommar med enbart vatten, jord och sol – du behöver inga pengar för att odla en tomat. Och bonden som odlar tomaten – han får mat från jorden, han får vatten från sjöarna, och värme från solen – hans leverne kostar i praktiken ingenting heller. Allt som han behöver är ovillkorligt givet och tillhandahållet av jorden, vattnet och solen – helt gratis!

Men, hur kommer det sig då att vi har blivit helt besatta med pengar? Hur kommer det sig att vi värdesatt, och satt priser på de skapelser av naturen och universum som från början varit gratis och tillgängliga för alla?

Anledningen till detta är människans ego – som består av rädsla och begär. Rädslan för att dö, och begäret för att överleva – i grunden kan vi kalla detta fenomen för girighet. Ett beteende som består i att vi tar, och tar – även då vi har, och har – enbart för att tillfredställa vårt habegär, som är vår kamp mot döden. I detta har vi kommit att strunta i andra människor och hur deras liv blir påverkade av våra handlingar, och vår girighet – vår girighet som i grunden också består i rädslan för att lita på andra människor, för tänk om de gör mig illa?

Så, detta accepterade och tillåtna levnadssättet av girighet, där människor individuellt gick ut och beslagtog det som varit menat för kollektivet har lett till en tävlan, en kamp och en strid om de resurser som är här. Den striden, om de resurser som tydligen är begränsande, och inte finns i tillräckligt stor utsträckning till alla, har blivit och är striden om pengar, och den eviga bristen på pengar.

Anledningen till varför det verkar som om resurserna på jorden är begränsande, och inte finns i tillräcklig utsträckning för alla, är eftersom girighet har gjort människor till ägare över mer än vad de behöver. Således har de kommit till som inte har någonting, och således lever i konstant jakt på att tillfredställa bara sina mest basala behov – som att äta, dricka och bo någonstans.

Vad som är fascinerande med detta scenario, där vi alla i vår individualitet gjort oss själva till enslingar, som endast försöker överleva för sig själva allena – är att som en grupp, genom att hjälpa och stödja varandra hade vi faktiskt kunnat överleva mycket, mycket enklare – eftersom, då hade vi inte behövt slåss mot varandra. För om vi ser på världen idag, och ställer oss frågan vem eller vilka som är det största hotet mot vår överlevnad – ser vi att svaret är människan. Människan som i sin rädsla för att lita på någon annan, i sin rädsla för att samarbeta, dela med sig, och leva tillsammans med andra människor – gick sin egen väg – vilket ledde till denna tävling, och kamp som vi kommit att kalla för det kapitalistiska pengasystemet.

Så, varför forsätter vi att leva såhär? Vi kan ju inte tycka att det är roligt att varje dag är en kamp och en strid för överlevnad – att våra barn inte går en trygg framtid till mötes – att skolan försämras, länder klappar samman, brottsligheten stiger – världen är på väg mot en abrupt slut. Se bara vad vårt driv gentemot vinst har gjort med naturen, har gjort med våra sjöar, med våra djur – det finns flertalet dokumentärer som behandlar detta ­– speciellt föreslår jag en som heter Earthlings. Vi förstör vårt hem, vår enda boplats och vi gör det för att vi är rädda för att samarbeta, rädda för att ge upp våra tillgångar och istället för att tävla – dela med oss.

Lösningen på alla pengaproblem gavs för 2000 år sedan av Jesus – han sa: gör mot en annan såsom du vill har gjort mot dig själv – ge och du kommer få. Detta är den skapelseprincip som, om den är levd, kommer att lägga grunden för himlen på jorden – som är en plats där alla förblir barn hela livet.

Så – ifrågasätt vårt nuvarande system, ifrågasätt pengar, ifrågasätt politiken som alltid säger sig ha en lösning, men som alltid baserar sin lösning på samma problem som skapade problemet – ojämlikhet. Vi behöver en ny princip, en ny väg att vandra – vi ser var principen om tävlan, och egoistisk individualitet har lett oss – nu är det dags att göra någonting nytt, och skapa från en värdegrund som tar hänsyn till alla människor, och inte bara ett fåtal.

Undersök jämlikt med pengar, och undersök desteni ”I” process – jämlikt med pengar som lösningen, och desteni ”I” process som vägen till lösningen.

Med desteni ”i” process kommer du kunna tjäna pengar samtidigt som du hjälper världen till att bli en bättre plats för alla.

Jämlikt med pengar är det system som kommer skapa samarbeta mellan människor, och vara början till himlen på jorden.

Advertisements