Monthly Archives: August 2011

Inbrotten Ökar

Enligt en rapport från brottsförebyggande rådet har antalet villainbrott stigit med 25 % de senaste tre åren – en intressant tidpunkt, eftersom det var för drygt tre år sedan som världen drabbades av finanskrisen. Inbrotten har allstå ökat i direkt förhållande till att ekonomin blivit sämre; behövs ytterligare bevis för att visa att kriminaliteten inte föds ur en moraliskt vedervärdig karaktär, utan ur en desperat och hopplös människas hjärta.

Kriminalitet borde inte ses som någonting negativt, men istället som en signal att någonting är fel, väldigt fel. Och undersökningar, samt forskningsrapporter har redan färdigställts, om vilka som begår brott, och vilka som inte begår brott; och de som är benägna att stjäla, tjuva och ställa sig på fel sida av lagen är just de fattiga, utstötta och bortglömda.

Det är inte så märkligt när man tänker efter att det just är dessa människor som söker sig till brottsligheter, eftersom brottslighet är den sista utvägen; det är den vägen man vandrar när alla andra har blockerats; då söker man sig till brottslighet. På så vis är det dags att fråga oss själva: är det värt det?

Är vårt kapitalistiska system verkligen värt allt det lidande som kommer i dess kölvatten? Är verkligen det kapitalistiska system en human, passionerad, omtänksam, och humanistisk lösning? Ger den verkligen oss ro, eller gör den oss till jägare vars enda uppgift blir att överleva?

Frågor som de ovan ställs inte ofta, eftersom vi utan betänkligheter accepterar kapitalism som den enda lösningen. Vi till och med försvarar kapitalism trots de grymheter som når oss genom tv-rutan, trots de inbrotten, rånen och våldsbrotten som sker med utgångspunkten i pengar; är det verkligen värt det?

Kanske du ska ta och fråga dig själv om den världen vi lever i idag är den världen du skulle skapat om du varit gud, eller hade du velat göra någonting bättre? Hade du velat ge dina barn en trygg framtid? Hade du velat kunna känna dig själv trygg oavsett vad, vetandes att du har de levnadsartiklar som krävs för din överlevnad? Hur skapade vi världen som den är idag, och hur misslyckades vi med att skapa himlen på jorden?

Att fråga hur är mycket nyttigare än att fråga varför – när vi frågar hur låter vi oss själva se på våra handlingar, på våra ord; och på så vis kan vi se vad vi gör som skapar en värld av fruktan, och vad vi därför istället borde göra för att skapa en värld av tillit och gemenskap. För det är ju dit vi vill komma; vi vill ha en värld där alla kan lita på alla, och där gemenskapen går före den individuella människans småsinta begär. Där kollektivet hedras framför individen, men där individen är en del av kollektivet, och därför också blir hedrad – där alla hjälper alla, och ingen tränger sig före.

I Sverige har vi hittills varit bra på att placera kollektivet före individen, och som en konsekvens av det befinner vi oss nu i ett land som trots att mycket talar emot är ekonomiskt relativt jämställt land. Och så har det blivit på grund av vår villighet att betala skatt, och på så vis fördela samhällets resurser till alla behövande. Att leva på ett sådant vis är hedersamt, och det visar karaktär, och att principer går framför trender, och suget efter att konsumera. Nu måste denna solidaritet mellan människa och människa, och människa och djur bli total och fullständig – för enbart i fullständig hänsyn till allt och alla andra som lever och frodas på planeten kan verkligen himlen på jorden bli en verklighet.

Jag vill att det ska bli en verklighet, och därför står jag upp för att leva sann socialism – och det betyder att kollektivets bästa går framför mitt eget bästa; eftersom mitt bästa är kollektivets bästa. Och kollektivets bästa kan enbart bli realiserat i ett jämlikt pengasystem; så därför ta och undersök det jämlika pengasystemet – mer information finner du HÄR.

Tack för mig! Tills nästa gång!

Människor Utan Hopp är Farliga

Det verkar hända mycket omkring i världen. Idag ockuperades Libyens ambassad i Stockholm. För några dagar sedan nedvärderades den amerikanska dollarn kreditbetyg och i samma veva drog våldsamma upplopp igång i ett flertal brittiska städer. Och sedan får ju inte heller glömmas massmorden på Utøya; det kan utan någon som helst överdrift sägas att världen är turbulent – någonting håller på att hända.

Vad är det då som händer? Varför är världen så turbulent? Varför händer alla dessa saker?

Svaret är mycket enkelt. Allt av denna turbulens härstammar i grund och botten från vårt diskriminerande pengasystem, i vilken bara ett fåtal har fått leva ett liv av trygghet, säkerhet, och framförallt hopp inför framtiden.

Turbulensen på börsen, den ostadiga ekonomin, och bristen på arbete marginaliserar allt fler människor; det är sedan dessa människor som blir våldsamma och kräver att sina röster blir hörda. Eftersom de har blivit bortglömda, satta utanför samhället, och utan någon som helst möjlighet att förändra sin situation. Sådana omständigheter skapar människor utan någonting att förlora, men också med en brinnande längtan efter hämnd, och att få leva ut sin ilska att de aldrig kunnat göra någonting värdefullt av sina liv.

Dessa människor, som blivit marginaliserade, som förlorat allting de äger, och som nu genom regleringar, och en fortsatt profitdriven samhällsinriktning tar nu till våld; och beviset på att så är fallet visar sig överallt runtomkring i världen. Människor är förbannade, trötta, ledsna och ser inte längre någon nytta i att följa reglerna, eftersom det ändå aldrig gett dem någonting av nytta ändå.

Och självfallet är våld ingen lösning på de problem som finns i världen – vi behöver en politisk lösning, där vi alla samarbetar och tillsammans skapar ett världssamhälle driven av ideologier om jämlikhet och rätten till ett värdigt liv; men det är fullt förståligt varför människor tillslut beslutar sig för att uttrycka sitt hat mot världen.

Att utrycka sitt hat mot världen är dock inte till någon nytta, men det sänder oss viktiga signaler om att någonting är väldigt fel. Vi i den rika världen måste inse att vårt kapitalistiska system, och vårt pengasystem har uteslutit den största delen av jordens befolkning från ett värdigt liv; och det som nu blossar upp i form av uppror, ilska, kravaller, och våld är just ett symptom på detta.

Och även om ett sådant våldsamt beteende är oacceptabelt, måste vi inse att vi har en del i ansvaret till varför det är som det är.

Placera dig själv i en fattig ung mans position. Du har ingen möjlighet att få arbete, du har fått en undermålig utbildning, och du tjänar enbart så pass mycket att du kan överleva från månad till månad; samtidigt runtomkring dig ser du människor som lever i överflöd, som har pengar, mobiler, datorer, bilar och som åker på resor till tropikerna; hur känner du dig? Är du glad? Är du arg för att du inte har samma möjlighet att ge dig själv allt av livets goda? Har du hopp inför din framtid?

Dessa frågor är viktiga att vi ställer oss själva, för det bara genom att göra det som vi kan förstå var all denna ilska, och instabilitet kommer ifrån.

Och sedan kan ju också ställas frågan: var försvinner våra jobb? Kan det vara så att i hetsen för att få allting billigaste möjligt, så har vi förstört otaliga jobbtillfället och låtit ekonomisk ojämlikhet blivit utspridd?

Hur har tillexempel möbeljätten IKEA och dess marknadsidé påverkat yrket möbelsnickare? Tror du det finns fler, eller mindre möbelsnickarjobb nu än innan IKEA?

Har vi helt enkelt i vår girighet att köpa mesta möjliga för minsta lilla skapat en värld där människor inte längre kan arbete och tjäna pengar; där människor istället finner sig uteslutna, ensamma, och utan hopp?

En sak är säker: om vi inte ändrar på dagens läge och inkluderar alla människor till att få ett värdigt liv kommer ilskan, frustrationen och våldet bara fortsätta. Någon måste ta ansvar och göra någonting – och skapa en politisk lösning som hjälper alla utan något krav på vinst. Det är vår enda utväg till att skapa en värld av trygg och fred, där alla människor har vad de behöver, och kan känna hopp inför morgondagen.

För en lösning: undersök jämlikt med pengar för alla – equal money for all