Dag 25: Utseendefixering och kontroll

Jag förlåter mig själv att jag tillåtit och accepterat mig själv att känna mig bedragen, och bortgjord av andra – och inom mig själv tänka att en annan har gjort mig illa, behandlat mig dåligt, och förbisett mig, och inom detta skapa en upplevelse inom mig själv av att känna mig själv förbisedd – istället för att inse, se och förstå – att det är jag som har skapat denna upplevelse inom mig själv, och att det är jag som har skapat dessa tankarna inom mig själv, och att det inte har någonting att göra med hur andra är mot mig

Jag förlåter mig själv att jag tillåtit och accepterat mig själv att ge upp när jag bestämmer mig själv för att stoppa ett visst begär, och istället för att driva mig själv igenom det motstånd jag upplever mot att sluta, att istället ge mig själv hän till begäret och tänka att det är för svårt

Jag förlåter mig själv att jag tillåtit och accepterat mig själv att vilja ha sexuellt umgänge med en kvinna som är bildperfekt, som har en smal och jämt byggd kropp, och skapa ett begär inom mig själv av att få uppleva sex med en sådan kvinna, och tro att detta begäret är riktigt – och i detta tro att om min partner inte står upp till, och visar sig själv som en sådan bild, att jag då inte kan gå med min partner, och att jag inte kan vara tillfredställd med min partner

Jag förlåter mig själv att jag tillåtit och accepterat mig själv att begränsa mig själv såsom tillfredställelse, till vilken sorts kropp min partner har, istället för att se, inse och förstå att om jag tillåter och accepterar att låta mig själv såsom tillfredställelse vara beroende av hur min ser ut, att jag då har totalt separerat mig själv från mig själv, och att jag inte längre lever självdirigerat, där jag tar beslut i mitt liv, utan att jag istället lever utifrån vilka sorts bilder som är, eller inte är i min värld

Jag förlåter mig själv att jag tillåtit och accepterat mig själv att vilja att min partner ska vara smal, och i detta begäret, känna ett behov av att kontrollera och styra min partner till att vilja bli smal, och bli arg och irriterad, när jag tycker att min partner äter saker som inte gör henne smal – istället för att se, inse och förstå – att hela den här idén med att vara smal som pressats på den mänskliga kroppen av konsumtionssamhället är totalt bullshit, och huruvida någon är smal, eller inte har ingenting att göra med tillfredställelse, eller lycka – utan det är bara en idé som spridits i konsumtionssamhället, om att det viktigaste som finns är din kropp och hur den ser ut

Jag förlåter mig själv att jag tillåtit och accepterat mig själv att göra mig själv till en slav till bilder, och skapa mig själv inom mig själv utifrån vilka bilder som jag ser i min verklighet, och tro att om jag ska kunna verkligen uppleva livet, och att jag verkligen ska kunna uppleva mig själv, att tro att jag då måste ha sexuell kontakt med sådana kvinnor som jag inom mig själv definierat såsom att vara snygga, och attraktiva – istället för att se, inse och förstå att denna upplevelse inom mig själv av att söka efter att göra mig själv komplett genom förhållanden med snygga och attraktiva tjejer är en idé, och är en fullständig fantasi – och därigenom förlåter jag mig själv att jag inte tillåtit och accepterat mig själv att inse, att det enda sättet att skapa, och leva mig själv såsom kompletthet, och fulländning, är genom att driva mig själv till att i varje ögonblick vara här, till fullo – med min kropp, med mitt andetag – och uppleva mig själv här till fullo

Jag förlåter mig själv att jag tillåtit och accepterat mig själv att vilja kontrollera och styra vad min partner äter, och vad min partner gör, och vilja kontrollera hur min partner lever, vilka beslut min partner tar, och vad min partner väljer att göra i livet – istället för att se, inse och förstå – att detta begäret efter kontroll uppstår ur rädsla och ångest, och har rent faktiskt ingenting att göra med min partner, utan visar endast tillbaka till mig själv min skeva, och felskapade natur – därför slutar jag att tro att jag faktiskt måste kontrollera eller styra min partner, och jag utnyttjar de upplevelser jag har mot min partner, genom att ta dem tillbaka till mig själv, och sedan genom självförlåtelse utforska och släppa dem

Jag förlåter mig själv att jag tillåtit och accepterat mig själv att tänka att andra människor är alltför beroende av cigaretter, och i detta tänka att jag är överlägsen dessa människor, eftersom jag inte är lika beroende av cigaretter – och inom mig själv definiera mig själv såsom en stark, och självdisciplinerad människa, eftersom jag inte röker lika mycket som andra, istället för att se, inse och förstå att jag är i detta ögonblicket inte här såsom mig själv, utan att jag separerar mig själv från min fysiska kropp genom att vilja vinna över en annan, och bevisa mig själv över en annan, istället för att jag lever styrka, och självdisciplin är såsom mig själv en och jämlik

Jag förlåter mig själv att jag tillåtit och accepterat mig själv att bli beroende av att ha i mitt liv en bild av en attraktiv, och bildskön kvinna, i tron att om jag inte har en sådan bild i mitt liv, att jag då inte kan uttrycka mig själv till fullo – istället för att inse, se och förstå att jag är i en sådan tro om mig själv, skapar mig själv till att vara en slav, och skapar mig själv till att ta beslut utifrån irrationella upplevelser om vad jag tycker är snyggt eller inte, därför driver jag mig själv till att se alla människor i min värld såsom skellett – för att inse, se och förstå vilket värde jag lagt på utseende

Jag förlåter mig själv att jag tillåtit och accepterat mig själv att lägga ett värde på mitt utseende, och lägga ett värde på min partners utseende, och tro att jag måste visa mig själv såsom respektabel inför min värld, i det att jag klär mig, och har en kropp såsom jag sett att man borde ha på TV – en sådan kropp som är smal, och bildperfekt – istället för att se, inse och förstå att denna idén om hur min kropp, och hur min partners kropp borde se ut är helt skev, och handikappad – den är skapad utifrån en idé om hur jag borde se, och tar inte den fysiska kroppen med i beräkningen, utan vill endast att kroppen ska likna, och se ut såsom idén av en bild

Jag förlåter mig själv att jag tillåtit och accepterat mig själv att vilja kontrollera min partner, så att jag kan styra hur min partners kropp ser ut, så att jag kan skapa min partners kropp att se smal ut – istället för att se, inse och förstå – att detta begäret efter att min partners kropp ska vara smal, är totalt absurt, och inte är riktigt till att börja med – det är en skapelse av och som detta konsumtionssamhälle, där bisarra och komplett idiotiska produkter har skapats som vi tydligen måste konsumera, såsom hur en kvinnokropp ska se ut – därför stoppar jag mig själv, jag tar ett djupt andetag, och jag för mig själv tillbaka hit till verkligheten, tillbaka till min fysiska kropp – och jag lever utan att sätta ett värde på utseende

Jag förlåter mig själv att jag tillåtit och accepterat mig själv att inte driva mig själv till att stoppa mina beroenden, och vara ärlig mot mig själv i vilka beroenden jag har

Jag förlåter mig själv att jag tillåtit och accepterat mig själv att inte driva mig själv till att skapa mig själv fri från alla beroenden, och tillåta mig själv att se var jag är beroende, och vilka konsekvenser jag skapar för mig själv genom att medverka i och som dessa beroenden

Jag förlåter mig själv att jag tillåtit och accepterat mig själv att ge upp på mig själv när jag ska transcendera beroenden, och istället för att mig själv hela vägen igenom till andra sidan, där jag faktiskt transcenderar och släpper beroendet en gång för alla, att istället ge upp, och tänka att jag inte klarar att driva mig själv igenom, och att tänka att jag kommer sakna mitt beroende för mycket

Jag förlåter mig själv att jag tillåtit och accepterat mig själv att vilja att min partner ska arbeta, och vilja och önska att min partner ska tjäna pengar, och vara rik, istället för att se, inse och förstå – att detta är min fruktan och ångest inför att inte kunna överleva i denna världen, projicerad på min partner – därför tar jag tillbaka till mig själv denna känsla av och som mig själv, och jag skapar mig själv såsom att inte längre frukta pengasystemet såsom det existerar för närvarande

Jag förlåter mig själv att jag tillåtit och accepterat mig själv att känna och uppleva det som om min partner inte ger mig tillräckligt tillbaka, och som om jag ger för mycket, och i detta skapa en upplevelse inom mig själv av att det inte är rättvist, och att det inte är jämlikt – istället för att ta upplevelsen tillbaka till mig själv, och se hur jag inom mig själv skapat en idé om rättvisa, och människor borde dela med varandra i förhållanden, och tänka att så fort den ena parten spenderar mer än den andra, att det då är orättvist, och att jag är felbehandlad

Jag åtar mig själv att inte längre definiera mig själv, eller min partner efter utseendet – och när jag märker ett sådant begär komma upp inom mig, av att definiera mig själv eller min partner utifrån utseendet, så stoppar jag mig själv, och jag för mig själv tillbaka hit till andetaget en och jämlik

Jag åtar mig själv att inte längre vilja kontrollera, eller styra hur min partner är, och vilja vinna över min partner, och få min partner till att bli såsom en idé av hur en bra partner är, och jag tar mig själv istället tillbaka hit till andetaget, och jag lever här – och för allt tillbaka till mig själv, allt det jag vill ändra i min partner, tar jag alltså istället och applicerar på mig själv – för att se hur jag vill ändra, och dirigera mig själv

Advertisements

One thought on “Dag 25: Utseendefixering och kontroll

Comments are closed.