Dag 43: Utfryst

Jag förlåter mig själv att jag tillåtit och accepterat mig själv att i förhållande till andra människor känna mig själv utfryst, och isolerad, och anklaga andra människor för att göra mig utfryst och isolerad – istället för att se, inse och förstå hur jag skapar mig själv såsom upplevelsen, och applikationen av att vara utfryst och isolerad

Jag förlåter mig själv att jag tillåtit och accepterat mig själv att vara rädd, och känna mig ängslig inför att gå fram till människor, och gå in i situationer med nya människor, och medverka, och interagera med människor

Jag förlåter mig själv att jag tillåtit och accepterat mig själv att vänta på att människor ska säga till mig att jag kan få komma in i deras grupp och medverka, och att interagera, att vänta på att jag ska bli inbjuden – istället för att se, inse och förstå – att jag kommer få vänta en evighet, och att det är mitt ansvar att placera mig själv i situationer där jag får interagera, och medverka med andra människor – och att det är mitt ansvar att expandera mig själv i min verklighet, och ingen annans

Jag förlåter mig själv att jag tillåtit och accepterat mig själv att känna mig själv utanför, och att känna det som att jag inte är den del av vad som pågår i mitt liv, och vad andra gör, och tänka att jag är annorlunda än vad andra är, och att jag därför inte kan vara en del av vad andra gör, istället för att se, inse och förstå – att detta är en ursäkt jag skapat, för att dölja och förtrycka min rädsla inom mig själv för att faktiskt vara en del av andras interaktion, och medverkan

Jag förlåter mig själv att jag tillåtit och accepterat mig själv att känna mig rädd inför att tränga mig på, och inför att andra ska se mig som alldeles för framfusig, och krävande, om jag kommer och introducerar mig själv, och placerar mig själv i situationer där jag kan interagera med andra människor, istället för att se, inse och förstå – att det är fullständigt onödigt att hålla kvar vid denna rädslan, eftersom den begränsar mig – jag struntar därför i hur andra människor upplever mig, och jag tillåter mig själv att driva mig själv till att interagera och medverka med andra människor

Jag förlåter mig själv att jag tillåtit och accepterat mig själv att vänta med att förändra denna personlighet, och idén av mig själv såsom att vara isolerad, genom att inte driva mig själv till att expandera, genom att inte tala, genom att inte försöka uttrycka mig själv med mer människor, utan istället vänta, och hålla mig själv tillbaka – och på så vis ge rädslan tillåtelse att styra över mig – istället för att jag driver mig själv igenom min rädsla, och manifesterar mig själv såsom fullt kapabel och förmögen att ta kontakt med andra människor, och att skapa relationer och förhållanden med andra människor

Jag förlåter mig själv att jag tillåtit och accepterat mig själv att inte skapa förhållanden och relationer med andra människor, att inte lära känna andra människor, utan istället isolera mig själv, och hålla mig själv tillbaka, genom att göra rädsla, ångest, och nervositet till min gud – och till min skapare – istället för att se, inse och förstå att det är oacceptabelt att göra rädsla, ångest och nervositet till min gud, och till min skapare – och att är oacceptabelt att jag inte står upp och säger ”fuck you rädsla, nu lever jag här, och skapar mig själv såsom jag vill leva” och sedan gör det

Jag förlåter mig själv att jag tillåtit och accepterat mig själv att vänta på att det ska bli lättare för mig att bryta mig själv ur min isolation, istället för att inse, se och förstå att det aldrig kommer bli lättare för mig, jag måste bryta mig ur min rädsla för att interagera här, jag måste ta mig ur min isolation här, jag måste röra mig själv här, och jag inte förvänta mig själv att någon annan gör det för mig – och även om någon annan skulle göra det för mig, så inser jag hur jag då inte skulle förändra mig själv utan fortfarande vara en slav till rädsla – därför driver jag mig själv till att ändra mig själv, och till att skapa mig själv såsom interaktion, och medverkan med andra människor här

Jag förlåter mig själv att jag tillåtit och accepterat mig själv att slösa bort mitt liv, genom att spendera en stor del av mitt liv i isolation, och i att känna mig utfryst och utanför, och existera i och som en rädsla för att ta kontakt med andra människor, och utvidga mig själv, och utvidga mina relationer – istället för att säga inom mig själv – nej – fuck this! Nu jävlar ska jag ut ur denna rädslan, och sedan driva mig själv till att ta kontakt med andra människor, och att placera mig själv i grupper, och tala, och inte tillåta och acceptera mig själv att vara rädd för att tycker att jag tränger mig på, eller vara rädd för att andra fördömer mig såsom att vara obekväm, och socialt konstig

Jag förlåter mig själv att jag tillåtit och accepterat mig själv att frukta att bli fördömd av andra människor såsom att vara socialt underlägsen, socialt märklig, socialt utfryst, och ge denna rädsla makt och kontroll över mig, genom att jag inte har tillåtit mig själv att lära känna nya människor, och att placera mig själv i situationer där jag är social med nya människor – därför driver jag mig själv igenom denna rädsla, och jag tillåter mig själv att lära känna nya människor, tillåter mig själv att inte vara rädd för att stå i centrum av allas uppmärksamhet, tillåter mig själv att inte vara rädd för att bli fördömd, och/eller nedvärderad av andra människor

Jag åtar mig själv att när jag är i situationer då jag inser att jag isolerar mig själv, och håller mig själv tillbaka, att jag driver mig själv till att interagera, och placera mig själv i situationer där jag får prata, uttrycka mig själv, och lära känna nya människor

Jag åtar mig själv att inse, att anledningen till att jag inte utvidgat mitt nätverk, är för att jag varit rädd för att ta kontakt med, och prata med andra människor, därför stoppar jag mig själv från att vara rädd för att ta kontakt med, och prata med andra människor, och jag driver mig själv till att lära känna, och skapa nätverk i min värld

Advertisements