Dag 78: Pengar Är Ett Redskap

Jag förlåter mig själv att jag tillåtit och accepterat mig själv att ogilla att ge bort pengar, och att ogilla att arbete mycket – när någon annan inte arbetar alls – men denna andra personen tar alla pengarna från mig; istället för att tillåta och acceptera mig själv att sluta definiera mig själv i förhållande till pengar, och sluta skapa och uppleva mig själv i förhållande till pengar – utan istället leva/uttrycka mig själv här i varje andetag – och alltså inte stå i och uppleva mig själv såsom känslor/upplevelser/idéer inom och som mig själv

Jag förlåter mig själv att jag tillåtit och accepterat mig själv att göra pengar till en stor grej inom mig själv och min värld – och bli helt besatt av pengar, vem som har pengar, hur jag kan tjäna pengar, vem som tjänar pengar, vem som tjänar mest pengar, och vem som använder pengarna – istället för att se/inse/förstå att det som är viktigt är inte pengar – utan vem jag är i förhållande till pengar – och hur jag skapar mig själv/min värld i förhållande till pengar – där jag i mitt förhållande till pengar ska stå klar och stabil – och endast använda pengar till sådant som faktiskt gör en skillnad för mig och min verklighet – och leder till en verklighet som är bäst för alla

Jag förlåter mig själv att jag tillåtit och accepterat mig själv att bli besatt av att inte vilja använda mina pengar till att betala för kostnader som jag och min partner delar – och istället känna/tycka att det ska vara rättvist, och att jag och min partner ska dela jämlikt på våra utgifter – istället för att se/inse/förstå att denna idé av rättvisa är helt onödig – eftersom det viktiga inte är vem som gör vad – utan det viktiga är att utflödet, och konsekvens av mina val och mitt leverne blir en värld som är bäst för alla – på alla sätt och vis – där ingen lider – där ingen kommer få uppleva ett liv av svält, och sjukdom – och ett liv utan något som helst stöd och hjälp

Jag förlåter mig själv att jag inte tillåtit och accepterat mig själv att fullständigt ge upp på pengar – såsom ett förhållande där jag måste ha pengar för att uppleva och känna mig själv stabil och trygg inom mig själv – och där jag måste känna/uppleva att mina pengar ökar, och att jag får mer, och mer pengar – för att jag ska kunna känna mig själv trygg och stabil inom mig själv – och istället leva stabilitet/trygghet som mig själv i varje ögonblick – där min stabilitet och trygghet inte är beroende av pengar – men där jag lever och uttrycker denna stabilitet och tryggheten som mig själv – ovillkorligt

Jag förlåter mig själv att jag tillåtit och accepterat mig själv att vilja ha pengar till att köpa små onödiga saker till mig själv – som jag kan känna mig glad för under ett ögonblick och sedan glömma bort – i tron att detta är att leva ett lyckligt, och fulländat liv – istället för att se/inse/förstå att i det stora hela – och när jag står framför min egen död – så är sådana ögonblick fullständigt irrelevanta – och vad som istället är viktigt är huruvida jag levt på ett sätt som skapat en värld som är bäst för alla – eller om jag bara slösat bort mitt liv genom att leva i diverse upplevelser/känslor av att ha eller inte pengar

Jag förlåter mig själv att jag tillåtit och accepterat mig själv att inte släppa mig själv fri från upplevelser av ångest och rädsla i förhållande till pengar – och istället använda sunt förnuft – och se att jag faktiskt lyckats placera mig själv i en stabil position i förhållande till pengar – och att jag nu kan koncentrera mig själv på att stabilisera min värld – och ge min värld såsom jag själv vill få – och ge mig själv i jämlikhet med detta – och alltså sluta leva enbart för mig, och mina rädslor – min ångest – och mina egna personliga upplevelser – och istället leva för en princip – ett syfte som är mer än enbart mig personligen – utan för alla – för alla som mig själv

Jag förlåter mig själv att jag tillåtit och accepterat mig själv att inte transcendera och gå igenom min rädsla för att förlora pengar – utan fortsätta existera i och som denna rädsla – i tron och idén att denna rädsla, och ångest på något sätt skyddar mig, och gör mig mer säker gentemot att misslyckas i min värld – istället för att se/inse/förstå – att det enda som faktiskt kan göra mig fri är att ge upp mig själv i förhållande till pengar – att ge upp min personliga begär, önskningar, och drömmar – och etablera ett förhållande till pengar – där pengar blir mitt redskap med vilket jag etablerar en värld som är bäst för alla – på alla sätt och vis

Jag förlåter mig själv att jag tillåtit och accepterat mig själv att inte släppa taget om mitt förhållande gentemot pengar – och etablera ett förhållande med pengar där pengar endast är ett verktyg för mig att uppnå mitt syfte – och detta syfte är att skapa mig själv såsom vad som är bäst för alla – och denna världen såsom att vara bäst för alla

Jag förlåter mig själv att jag tillåtit och accepterat mig själv att existera i ett förhållande med pengar där jag måste ha pengar för att inte känna mig själv nervös, eller obekväm – och konstant inom mig själv tänka på antingen hur jag kan använda mina pengar – om jag har pengar – eller hur jag kan få tag i pengar – om jag inte har pengar; och således helt glömma bort världen omkring mig där så många människor lever i helt oacceptabla förhållanden tack vara att pengar inte har getts till alla jämlikt – därför inser/ser och förstår jag att det är oacceptabelt att existera i ett förhållande med pengar där jag endast ser till mig själv, min värld, min upplevelse av mig själv – eftersom denna världen inte är HELA världen utan endast en liten del av världen

Jag förlåter mig själv att jag tillåtit och accepterat mig själv att inte expandera inom och som mig själv i förhållande till mitt ansvar gentemot världen, och gentemot alla varelser som bor i denna världen – och se att om jag lever mitt liv bara för mig själv, och skapar, och ackumulerar pengar bara för mitt eget nöjes skull – att jag genom detta helt glömmer bort och försummar alla andra människor som finns i denna världen – alla andra djur, och varelser som har sina liv tillsammans med mig på denna jord

Jag förlåter mig själv att jag tillåtit och accepterat mig själv att bli fast inom mig själv, och isolera mig själv inom mig själv från resten av existensen, från resten av världen – genom att göra mitt liv till att enbart handla om mig, till att enbart vara om mig – och till att endast ha betydelse om det handlar om mig; istället för att se/inse/förstå att det faktiskt finns mer än bara mig – vilket jag märker när jag tittar ut genom mitt fönster; det finns ju andra människor! Det finns träd utanför mitt fönster! Det finns fåglar, och massvis av olika sorters liv överallt – som jag bara tagit för givet och helt ignorerat i min isolation; och därför åtar jag mig själv att ta mig själv ur min isolation och börja leva för ALLA och inte bara för mig

Jag förlåter mig själv att jag tillåtit och accepterat mig själv att när jag tjänar pengar – att se på mina pengar utifrån en utgångspunkt av: ”jag undrar vad för roligt jag kan köpa/uppleva med mina pengar” – istället för att se på mina pengar utifrån utgångspunkten: ”jag undrar hur jag praktiskt kan använda dessa pengar till att stötta mig själv och andra att stå upp och skapa en värld som är bäst för alla”

Jag förlåter mig själv att jag inte tillåtit och accepterat mig själv att inse/se/förstå att pengar är meningslösa om jag inte använder dem till att praktiskt stötta mig själv och andra att skapa en värld som är bäst för alla – om jag använder pengar enbart i underhållningssyfte – eller för att känna mig själv glad och upphetsad när jag köper någonting – ja då har mina pengar inget praktiskt värde över huvudtaget och jag kunde lika gärna ha bränt upp dem – för så mycket skillnad gör de; alltså ingen alls

Jag förlåter mig själv att jag tillåtit och accepterat mig själv att lära mig av mina föräldrar att min lycka, och min glädje finns att hämta i pengar – och att min trygghet och stabilitet finns att hämta i pengar – och att om jag inte kan hämta dessa saker genom pengar – att jag då är helt förlorad, och att mitt liv i stort sett är fullständigt meningslöst; istället för att se/inse/förstå att lycka och glädje finns i att leva här för ALLA och inte bara för mig – och att stabilitet finns HÄR genom att jag effektivt andas i varje ögonblick och stoppar allt sinnesprat, och inre upplevelser

Jag förlåter mig själv att jag tillåtit och accepterat mig själv att inte skapa ett förhållande med pengar – där jag styr över pengarna och pengarna inte styr över mig – där pengar enbart är någonting jag måste ha i denna världen under några ögonblick för att effektivt kunna frammana en värld som är rolig att leva i och att befinna sig i – och som ger alla människor det de behöver för att kunna leva ut sina passioner och intressen – och hitta/uppleva sig själva som LIV såsom att uttrycka sig själv utan rädsla, fruktan, självförtryck utan ovillkorligt – här

Jag åtar mig själv att genom att skriva och applicera självförlåtelse, och korrigera mig själv – att ta bort alla mina känslomässiga och emotionella upplevelser gentemot pengar – och göra mitt förhållande till pengar praktiskt – och anlagd i förhållande till principen om vad som är bäst för alla

Jag åtar mig själv att inse/se/förstå att det är inte pengar i sig självt som är viktigt, utan vem jag är i förhållande till pengar – och vem jag är när jag använder pengar, när jag får pengar, när jag tjänar pengar, när jag ger pengar, när jag förlorar pengar – att jag oavsett vad står stabil och klar inom mig själv och i samklang med syftet att skapa en värld som är bäst för alla

Jag åtar mig själv att sluta söka efter rättvisa i förhållande till pengar – och istället fokusera på att använda mina pengar till att skapa en rättvis värld för alla – där alla har jämlikt med pengar och samma förmåga att uppleva ett roligt och glädjande liv

Jag åtar mig själv att inte definiera mig själv som stabilitet/trygghet i förhållande till pengar – utan inse/se/förstå att pengar skapar inte mig – JAG skapar mig – därför skapar jag mig själv till att vara stabil och trygg oavsett om jag har pengar eller inte – och att vara densamma inom och som mig själv oavsett om jag har pengar eller inte – och alltså stå stabil och fast vid principen om att leva/skapa endast det som är bäst för alla

Jag åtar mig själv att inse/se/förstå att de små upplevelser av glädje/upphetsning jag får när jag köper någonting nytt är fullständigt irrelevanta när jag står framför min egen död – och att jag då antagligen redan har glömt alla dessa upplevelser – och att det då endast är av vikt vem jag är inom och som mig själv – och om jag levt mitt liv utifrån en sådan princip att jag skapat en värld som är bäst för alla – på alla sätt och vis

Jag åtar mig själv att leva för ALLA och inte bara för mig själv – att när jag köper någonting – att fråga mig själv hur detta inköpet influerar världen på det stora hela – och att fråga mig själv om jag – såsom jag lever – faktiskt har en inverkan på världen i det stora hela – eller om jag bara existerar i isolation och i begäret att få uppleva och manifestera mina begär och drömmar

Jag åtar mig själv att inse/se/förstå att jag aldrig kommer vara skyddad i denna världen innan alla är skyddade – och innan alla har givits ett liv som är acceptabelt – och som jag skulle vilja leva utan att tveka; därför slutar jag att tro att jag kan hitta någon som helst säkerhet i pengar och jag tar mig själv tillbaka till verkligheten – där det står fullständigt klart att denna världen inte är en säker plats att leva i och inte kommer vara det innan alla har ett livsvärt liv

Jag åtar mig själv att skapa ett förhållande till pengar – där pengar endast är ett verktyg med vilket jag kan etablera/skapa/manifestera mitt syfte och mål – att skapa en värld som är bäst för alla på alla sätt och vis

Jag åtar mig själv att inse/se/förstå att det finns en värld utanför mitt huvud, utanför mina upplevelse, utanför mina idéer – en värld med riktiga människor, och riktiga djur och växter – som blir lidande när jag lever endast för mig själv, och för mitt eget höga nöjes skull; därför åtar jag mig själv att beakta andra – och att använda mina pengar i beaktande av andra varelser på denna jorden – och använda mina pengar på ett sådant sätt att förändring blir till verklighet – och att ett jämlikt pengasystem skapas på denna jorden

Jag åtar mig själv att inte isolera mig själv i mitt eget huvud – i mina egna upplevelser/tankar/känslor/emotioner – utan att se att det finns mer – och därmed inte försumma den verklighet som existerar här i varje ögonblick och som är influerad av, och känner av mina handlingar – och jag åtar därmed mig själv att ta ansvar för de konsekvenser mina handlingar får – och enbart handla på ett sådant sätt som får konsekvensen av vad som är bäst för alla

Jag åtar mig själv att sluta ta min värld för givet – att sluta ta de djur/växter/omgivningar jag möter i min verklighet för givet – utan att se att de är här precis som jag och därför förtjänar att respekteras och behandlas precis som jag skulle vilja bli behandlad

Jag åtar mig själv att se och använda mina pengar utifrån utgångspunkten av: ”jag undrar hur jag praktiskt kan använda dessa pengar till att stötta mig själv och andra att stå upp och skapa en värld som är bäst för alla – på alla sätt och vis”

Jag åtar mig själv att använda mina pengar på ett sådant sätt att de gör en skillnad – och inte använda mina pengar enbart för att underhålla mig själv, och känna mig själv bättre; eftersom jag ser/inser/förstår att jag då lika gärna kunde ha bränt upp dem

Jag åtar mig själv att inse/se/förstå att glädje finns i att leva här för ALLA – och stabilitet finns i att stoppa mina inre upplevelser och sinnesstämningar – och i alla ögonblick föra mig själv tillbaka hit – till detta fysiska ögonblick – och leva/uttrycka mig själv här

Jag åtar mig själv att styra över mina pengar – och inte låta mina pengar styra över mig – och att se pengar såsom någonting jag måste ha i denna världen under några ögonblick för att kunna skapa en värld där pengar inte längre behövs – och där alla människor är omhändertagna och kan leva värdiga och roliga liv

Advertisements