Dag 86: Drömmarnas Värld Del 3 – Rikedomar!

Jag förlåter mig själv att jag tillåtit och accepterat mig själv att drömma om att bli rik, och att kunna köpa vad jag vill – och framförallt då tänka på att köpa en bil, eller ett hus – så att jag då kan leva ut mitt ”perfekta liv” och känna mig ”tillfredsställd” – istället för att se, inse och förstå att pengar i detta system inte skapar ett perfekt liv, och inte tillfredsställer någon – eftersom alltid måste någon förlora – och alltid kommer någon att lida för min lycka; därför tillåter och accepterar jag inte mig själv att leva för mina drömmar, och mitt perfekta liv – förens alla människor på denna jord har trygga och bekväma liv

Jag förlåter mig själv att jag inte tillåtit och accepterat mig själv att öppna upp mina ögon för vilka konsekvenser som pengar har i denna verklighet, såsom vi människor använder pengar – där mer än hälften av jordens människor lever i fullständig misär, och endast en liten minoritet har tillräckligt med pengar för att kunna köpa sig själva ett bekvämt och tillfredsställande liv; och i detta förlåter jag mig själv att jag inte tillåtit och accepterat mig själv att se att det sjuka, och oacceptabla i att drömma om mer pengar, och om att köpa mitt perfekta liv – när det finns människor som inte har någonting alls

Jag förlåter mig själv att jag inte tillåtit och accepterat mig själv att inse, se och förstå att mina prioriteringar är väldigt skeva om det är så att jag bryr mig mer om pengar – om att tjäna pengar och uppfylla mina drömmar – än att hjälpa de människor som befinner sig i fullständigt kaos och lidande – och i detta inser, ser och förstår jag att det är oacceptabelt att söka efter min egen lycka så länga alla människor inte är omhändertagna, och lever bekväma och tillfredsställande liv

Jag förlåter mig själv att jag tillåtit och accepterat mig själv att inte inse, se och förstå att bara för att alla andra människor lever ut sina liv helt fångade i självintresse, där det endast är deras begär, önskningar och drömmar som styr deras beslut – betyder det inte att ett sådant leverne är acceptabelt, och på något sätt kan rättfärdigas – således inser, ser och förstår jag att majoriteten av människor inte vet vad det innebär att leva ett meningsfullt liv, och jag åtar mig själv därför att upptäcka vad det är att leva ett meningsfullt liv – genom att leva en mening som tar alla i beaktande – alla i hela existensen – och inte bara mig själv såsom min personliga begär, önskningar, och drömmar

Jag förlåter mig själv att jag tillåtit och accepterat mig själv att drömma om pengar, och att drömma om vad jag kan köpa för pengar – och att drömma om hur enkelt, och lätt mitt liv kan bli om jag har mycket pengar – istället för att se, inse och förstå att detta pengasystemet och allt som det skapar är missbrukande, och fullständigt horribelt – eftersom det skapar sådana extrema konsekvenser för så många människor – som är helt oacceptabla; därför slutar jag att vilja få äta kakan i detta systemet, och jag fokuserar istället mitt liv, och min tid på att göra en förändring, på att skapa ett nytt pengasystem som ger till alla jämlikt – och oavsett deras yrke, eller var de är födda någonstans

Jag förlåter mig själv att jag tillåtit och accepterat mig själv att tro att det inte gör någonting, att det inte har någon konsekvens, eller effekt hur jag förhåller mig till pengar – och tro att det gör ingenting om jag får hålla kvar vid mina drömmar, och önskningar, eftersom jag bara är en människa – och hur stor effekt kan en människa egentligen ha på resten av världen? Och i detta förlåter jag mig själv att jag inte tillåtit och accepterat mig själv att inse, se och förstå att jag har en stor effekt – och att det exempel jag lever utåt kommer att influera och skapa upplevelser/reaktioner inom andra människor – och att således är jag direkt ansvarig för vilka ord, och handlingar jag lever – och hur dessa i sin tur influerar och hjälper att skapa denna världen som den ser ut

Jag förlåter mig själv att jag inte tillåtit och accepterat mig själv att ta fullt ansvar för mig själv, och mina drömmar – och inse, se och förstå – att denna världen ser ut som den gör, eftersom vi alla tillåtit oss själva utan någon som helst självkontroll – att existera, och leva efter våra drömmar, önskningar, och begär – och att därför ingen, någonsin, vigt sitt liv helhjärtat åt att skapa en förändring för ALLA människor som är BÄST FÖR ALLA på ALLA sätt och vis

Jag förlåter mig själv att jag inte tillåtit och accepterat mig själv att inse, se och förstå att jag kan endast bli verkligt effektiv i min process när jag släpper mitt begär av att leva ut mitt liv – och att bli, och vara någonting – och att få uppleva någonting – eftersom så länge jag håller kvar vid ”mitt liv” så kommer jag att existera i och som fruktan att förlora ”mitt liv” och därmed vara handikappad att agera, och uttrycka mig själv i denna världen såsom behövs för att verkligen skapa en förändring som har effekt

Jag åtar mig själv att inse, se och förstå att en sådan sak som ett perfekt liv, och tillfredsställelse inte kommer existera förens ett system existerar som ger detta TILL ALLA

Jag åtar mig själv att sluta söka efter, och vilja skapa mitt eget personliga paradis, och leva ut mina egna personifiera drömmar, och begär – och istället leva för ALLA och stå för en förändring som tar HELA EXISTENSEN i beaktande; och därmed leva ett meningsfullt liv eftersom jag lever för ALLA och inte bara för mig själv

Jag åtar mig själv att sluta att värdera mina egna begär, upplevelser, och känslor såsom viktiga – och sluta att se mina drömmar i förhållande till pengar som viktiga – och istället prioritera att verkligen skapa en förändring – och att se till att alla människor på denna jorden kan få leva ett trevligt, och tillfredsställande liv – som verkligen är givande på alla sätt och vis

Jag åtar mig själv att sluta dyrka, och ge mig själv hän till ett pengasystem som förstör människors liv, som utnyttjar och suger ut människor för att skapa mer produkter och för att öka konsumtionen – och istället åtar jag mig själv att leva för ett liv som är bäst för ALLA och som verkligen hedrar liv – och hedrar hjälpsamhet mellan människor – och inte profit

Jag åtar mig själv att ställa mig själv i de fattigas skor och inse, se och förstå att det är oacceptabelt att leva ut mitt liv i sökandet efter rikedom – och i begäret efter att få ”vara rik” – eftersom det är så många som lever i fullständigt lidande, som det är oacceptabelt att ignorera – därför åtar jag mig själv att istället leva ut mitt liv FÖR ALLA – och MED ALLA

Advertisements

2 thoughts on “Dag 86: Drömmarnas Värld Del 3 – Rikedomar!

Comments are closed.