Dag 126: Ondskan Som Inte Finns

Självskriverier

Jag har märkt hur jag ibland har en vissa bakomliggande anledning till varför jag inte vill, eller vill göra vissa saker – men att jag ser dessa anledningar som dåliga, och inte moraliskt rättfärdigade; därför om någon frågar mig hur jag vill göra någonting så säger jag att det är för en annan anledning än den det faktiskt är – och i de flesta fall gör jag detta eftersom jag är medveten om att den bakomliggande anledningen jag har inte praktiskt godtagbar, utan istället är byggd på någon slags upplevelse.

Självförlåtelse

Jag förlåter mig själv att jag tillåtit och accepterat mig själv att vara rädd för att erkänna för mig själv vad slags bakomliggande anledningar jag har att fatta vissa beslut, för att om jag varit ärlig mot mig själv hade jag insett att dessa anledningar är fullständigt oacceptabla och någonting som jag inte kan basera ett beslut utifrån

Jag förlåter mig själv att jag tillåtit och accepterat mig själv att rättfärdiga mina karaktärer genom att inte vilja se att jag i ögonblick faktiskt existerar som en karaktär, och att de beslut jag vill ta – och sättet jag vill leva på faktiskt inte är bäst för alla utan enbart har sin grund i att jag vill uppleva en viss sorts sak, utan att överhuvudtaget beakta vad slags konsekvenser detta får för andra i min verklighet

Jag förlåter mig själv att jag tillåtit och accepterat mig själv att inte viljesätta mig själv att stå upp inom och som mig själv i varje andetag, och därigenom se till att de beslut jag tar är bäst för alla – och inte har sin grund i någon slags emotionell upplevelse

Jag förlåter mig själv att jag tillåtit och accepterat mig själv att ta beslut i och som emotionella upplevelser, så att jag därmed ska känna det som att min emotionella upplevelse är korrekt, och rättfärdigad – istället för att se, inse och förstå att min emotionella upplevelse, och mina beslut – alltid tar sin grund i någon slags tanke som kommer upp inom mig som jag väljer att följa efter istället för ögonblickligen stoppa mig själv – ta mig själv tillbaka hit – och sedan viljesätta mig själv att ta ett beslut som är baserat på en praktisk anledning som jag verkligen kan stå bakom

Jag förlåter mig själv att jag tillåtit och accepterat mig själv att inte utveckla integritet att i varje ögonblick stoppa mig själv från att vilja, och önska ta beslut för att hedra mitt självintresse, och istället ta beslut som är bäst för alla

Jag förlåter mig själv att jag tillåtit och accepterat mig själv att vilja dölja för mig själv utifrån vilka slags anledningar jag agerar – istället för att viljesätta mig själv att vara direkt, och rakt på sak med mig själv – och att genast i ögonblicket se, inse och förstå varför jag handlat, och agerat på ett visst sätt – även ifall detta innebär att jag då ser att vad jag gjort faktiskt var kort sagt ont

Jag förlåter mig själv att jag tillåtit och accepterat mig själv att vara rädd, och nervös inför att se ondskan inom och som mig själv – i tron att om jag ser att jag faktiskt är ond i hur jag tar beslut, och agerar i min värld – att jag då har begått något slags hemskt brott som jag inte kan bli förlåten för – istället för att se, inse och förstå att själva nyckeln till att verkligen kunna förlåta mig själv är att erkänna för mig själv vad slags beslut jag tar, och vilka bakomliggande avsikter jag har i mitt leverne

Jag förlåter mig själv att jag tillåtit och accepterat mig själv att inte vara stark, och trygg i mig själv – och således tillåta mig själv att se mig själv för det som jag verkligen lever och existerar som – och inte försöka dölja mig själv bakom genomskinliga rättfärdiganden och ursäkter

Jag förlåter mig själv att jag inte tillåtit och accepterat mig själv att se, inse och förstå att den enda lösningen som existerar, om jag verkligen vill ändra mig själv – är att jag lär känna vem jag är – både det goda, och det onda – för att därigenom förändra mig själv till att istället för att vara god, eller ond – istället vara praktiskt lagd, och ta mina beslut, och leve utifrån en praktiskt rationell utgångspunkt – där mitt mål är att i varje ögonblick leva principen av vad som är bäst för alla

Jag förlåter mig själv att jag tillåtit och accepterat mig själv att tro att om jag undviker det onda inom mig, att det då kommer försvinna av sig självt – och att jag kommer förändras bara genom att vänta ut det onda, och inte ge någon uppmärksamhet till det onda – istället för att se, inse och förstå att jag måste möta mig själv såsom jag verkligen är – rakt på – utan några ursäkter, rättfärdiganden, eller försök att slingra mig själv undan – och således åtar jag mig själv att ta ansvar för mig själv och i detta viljesätta mig själv att ändra mig själv på riktigt

Jag förlåter mig själv att jag tillåtit och accepterat mig själv att inte se, inse och förstå att det inte finns en enda människa som kan kallas god, eftersom alla går omkring i och som hemligheter – och således inser, ser och förstår jag att det inte finns någonting som gör mig till en sämre, eller dåligare människa i jämförelse med andra, om jag erkänner för mig själv vad som faktiskt pågår inom mig själv; utan istället ser jag, att erkännande av allt inom mig är nyckeln till att återskapa mig själv – och göra mig själv till en människa med integritet och fasthet

Jag förlåter mig själv att jag tillåtit och accepterat mig själv att inte se, inse och förstå att ingenting av det som pågår inom mig är för hemskt för att kunna bemötas, utan att känslan av att någonting är för hemskt för att bemötas endast är en ursäkt så att jag ska slippa se mig själv – och således åtar jag mig själv att i varje ögonblick se mig själv – se mina tankar – se mina avsikter – se mina beteenden – och möta konsekvenserna – och gå igenom konsekvenserna tills det att jag är renad, och färdig – och ingenting längre existerar inom mig som är skadligt för mig eller andra

Jag förlåter mig själv att jag tillåtit och accepterat mig själv att inte se, och förstå fakta – att denna världen är en reflektion av vad jag existerar som inom mig själv – och världen aldrig kommer ändras innan jag tar itu med världen inom mig själv, och gör allt i min makt för att rena mig själv – och för att disciplinera mig själv till att inte existera i och som ondska – utan istället stå och leva en och jämlik med och som principen av vad som är bäst för alla

Självåtaganden

Jag åtar mig själv att se vem jag är i varje ögonblick – att se vilka avsikter jag har bakom beslut, att se vad jag tänker, och att se hur mina handlingar influerar dem som är runtomkring, samt även mig själv; och i detta åtar jag mig själv att när jag ser att jag handlar utifrån en utgångspunkt som inte är bäst för alla, eller när jag ser att jag medverkar i och som tankar inom mig som inte är bäst för alla – att genast stoppa mig själv, att ta ett andetag och föra mig själv tillbaka hit till denna fysiska verklighet – och korrigera mig själv genom att ändra min inre verklighet till att vara i samklang med vad som är bäst för alla

Jag åtar mig själv att sluta leva, och existera enbart för mitt eget höga nöjes skull – och istället åtar jag mig själv att leva med integritet, och att öva mig själv på att verkligen bry mig om mig själv samt andra – och inte ta beslut enbart för att få ackumulera vissa emotionella upplevelser inom och som mig själv

Jag åtar mig själv att när jag märker att jag har en emotionell, eller känslomässig upplevelse inom mig själv – att inte ta ett beslut utifrån denna upplevelse – utan istället andas, och fokusera på mina fötter, och fingerspetsar, och ta mig själv tillbaka hit till denna fysiska verklighet – och stabilisera mig själv här – och sedan agera, och ta ett beslut utifrån vad som är praktiskt verifierbart bäst för alla

Jag åtar mig själv att se, inse och förstå att det är oacceptabelt att ta beslut utifrån emotionella upplevelser eftersom de alltid leder till lidande, och skada – där jag genom att jag inte ser vad som faktiskt är här – eftersom jag endast ser min emotionella upplevelse – tar ett beslut eftersom det känns bra – istället för att jag tar ett beslut som är effektivt, praktiskt, och bäst för alla

Jag åtar mig själv att utveckla integritet som mig själv – genom att inte ta beslut för att de känns bra, och för att jag hellre vill ta ett beslut för att det är lättare, än ett beslut som faktiskt är effektivt och bra – och således åtar jag mig själv att se till allas bästa i varje ögonblick, och verkligen erkänna människor som mina jämlikar – genom att behandla andra såsom jag själv vill bli behandlad

Jag åtar mig själv att vara direkt, och rakt på sak med mig själv – och se exakt vad jag gör och varför, även om detta betyder att vem jag har blivit, och existerar som inte kan definieras med något annat ord än ondska – således åtar jag mig själv att se den ondskan jag existerar som eftersom jag endast då kan ändra mig själv till att leva vad som är bäst för alla

Jag åtar mig själv att se, inse och förstå att nyckeln till att förlåta mig själv är att först och främst tillåta och acceptera mig själv att se mig själv – och att lära känna mig själv – eftersom endast då kan min självförlåtelse vara riktig, och inte baserad på en lögn

Jag åtar mig själv att leva styrka, och självtrygghet – genom att se hur jag lever, utan att fördöma mig själv eller bli uppskärrad – utan helt enkelt se för att sedan i nästa ögonblick korrigera mig själv

Jag åtar mig själv att inte bara vilja se det goda av mig själv – och det som känna bra – utan även se allt det skit jag har inom mig, och det skit jag hittills tillåtit mig själv att leva i mitt liv – för att därigenom ge mig själv möjligheten att förlåta, och korrigera mig själv

Jag åtar mig själv att inte vänta ut vad som pågår inom mig själv i tron att det då kommer försvinna – utan jag inser, ser och förstår att om jag vill förändra någonting inom mig själv måste jag aktivt göra detta – och varje dag se till att jag tar stora steg framåt mot det slutgiltiga målet att vara fullkomligt stabil och klar inom och som mig själv i varje ögonblick

Jag åtar mig själv att erkänna, och lära känna mina inre hemligheter – och att disciplinerat, konsekvent, och tålmodigt arbeta med dessa hemligheter med självförlåtelse, självskriverier, och självåtaganden, och självkorrigering – för att således stoppa mig själv från att existera som och ha dessa hemligheter inom mig själv

Jag åtar mig själv att se, inse och förstå att någonting känns jobbigt, och hemskt att se – endast om jag tillåter och accepterar mig själv att uppleva mig själv obekväm, och såsom den punkt jag möter är hemsk – således åtar jag mig att sluta skapa onödiga upplevelser i förhållande till det jag möter inom mig själv – och istället se direkt utan onödiga avvägar och upplevelser hur det är jag existerar och lever

Jag åtar mig själv att se, inse och förstå att världen inte kommer ändras förrän jag ändras – och förrän ingenting existerar inom mig som kan åsamka en annan skada – och således åtar jag mig själv att göra det till mitt syfte, och mitt mål i livet – att rena mig själv från allt inre skräp, och återskapa mig själv såsom en människa med pondus, integritet, ryggrad, och fasthet

Advertisements