Dag 192: “Jag Vill Bestämma”-karaktären (Del 2)

Idag kommer jag göra självförlåtelse på det problem jag presenterade i gårdagens blogg – vilket var ”jag vill bestämma”-karaktären – och jag kommer applicera denna självförlåtelse genom att gå igenom alla de olika inre mentala dimensioner som utgör en karaktär – och dessa dimensioner består av 1) Rädsla 2) Begär 3) Fantasi 4) Tanke 5) Sinnesskvaller 6) Reaktioner 7) Fysisk upplevelse 8 ) Konsekvens

Rädsla

Jag förlåter mig själv att jag tillåtit och accepterat mig själv att vara rädd för att om jag inte får bestämma, och om jag inte får saker och ting precis så som jag vill ha det – att jag då kommer förlora makt, och styrka – och att jag kommer urvattnas och tillsist bli en svag gammal man vars hela personlighet och energi är borta – eftersom han aldrig fick igenom någonting av sin vilja utan alltid tvingades göra vad andra sa åt honom att göra – och i detta förlåter jag mig själv att jag tillåtit och accepterat mig själv att definiera mig själv utifrån en idé om att jag kan förlora mig själv – om jag inte får andra att göra som jag vill – istället för att jag tillåter mig själv att se, inse och förstå att – jag kan inte förlora mig själv om jag förblir här i varje andetag

Således – när jag märker att jag känner mig rädd inför att släppa taget om en viss punkt, och låta en annan få bestämma – eftersom jag fruktar att jag då kommer förlora min styrka, och makt – då stoppar jag mig själv, jag tar ett andetag och för mig själv tillbaka hit – och jag ser, inser och förstår att – jag kan inte förlora min makt, eller min styrka – och om jag ändå känner det som om jag gör det – så är detta en känsla och inte en fysisk sanning – anledningen till detta är att makt och styrka är jag – och är ett beslut jag kan leva i varje ögonblick och inte något som är beroende av vad jag gjort i tidigare ögonblick; således åtar jag mig själv att sluta tro att jag måste bevisa mig själv för mig själv för att kunna leva makt och styrka – och istället se att detta är någonting jag kan leva HÄR – och sedan besluta mig för att inte leva – och alltså inget jag kan förlora

Begär

Jag förlåter mig själv att jag tillåtit och accepterat mig själv att leva utifrån ett begär att få bevisa mig själv som stark, och mäktig inför andra – och att få känna det som om att jag har rätt – och jag bestämmer – och jag vet mest – och i detta förlåter jag mig själv att jag tillåtit och accepterat mig själv att missa mig själv här som mitt andetag – och missa det faktum att jag inte behöver bevisa mig själv inför någon annan för att kunna leva mig själv som stabilitet här – och för att kunna vara avslappnad och bekväm tillsammans med andra människor

Således – när jag märker att jag upplever ett begär, och vill agera på ett sätt för att bevisa mig själv inför andra människor att jag är stark – och mäktig – då stoppar jag mig själv, jag tar ett andetag och för mig själv tillbaka hit – och jag ser, inser och förstår att – denna idén om att jag måste visa mig mäktig inför andra faktiskt innebär att jag inte är mäktig – för jag är ju trots allt beroende av andra för att känna mig mäktig och det kan väll inte anses vara speciellt mäktigt – således åtar jag mig själv att leva makt som mig själv – och sluta söka efter att andra ska ge mig en upplevelse av att vara mäktig

Fantasi

Jag förlåter mig själv att jag tillåtit och accepterat mig själv att fantisera om mig själv såsom om att jag är en stor och viktig människa – som andra människor ser upp till – som säger intelligenta och välformulerade saker – och som är omtyckt – och i detta förlåter jag mig själv att jag tillåtit och accepterat mig själv att skapa en idé inom mig själv av att det är bra och att jag är mer värd – om jag lyckas få en position bland andra människor där jag bestämmer och där jag har många människors uppmärksamhet riktad mot mig

Således – när jag märker att jag in i denna fantasin av att se mig själv som stor – stark – och som en viktig människa – som kan mycket – och som är högt ansedd – då stoppar jag mig själv – jag tar ett andetag – och för mig själv tillbaka hit – och jag ser, inser och förstår att detta är en falsk bild och förståelse av verkligheten och inte en faktiskt bild av verkligheten – och således förstår jag att det finns ingen substans i att ta del av och göra en sådan bild verklighet – eftersom det går inte – för bilden representerar inte någon verklighet; således åtar jag mig själv att leva här i och som verkligheten – och inte låta mig själv föras bort i tankar – upplevelser och fantasier – utan förbli jordad i mitt andetag här

Tanke

Jag förlåter mig själv att jag tillåtit och accepterat mig själv att medverka i och som – och leva utifrån en bild av att jag står upphöjd på ett podium och tittar ut över en folkmassa som tycker om – och dyrkar mig – och jag förlåter mig själv att jag tillåtit och accepterat mig själv att låta denna bild aktivera mig och gå in i ”jag vill bestämma”-karaktären – där jag då försöker att tvinga andra människor att göra som jag vill för att jag ska känna mig själv upphöjd – och bättre än vad andra människor är

Således – när jag märker att denna tanken kommer upp inom mig – såsom en bild att jag står upphöjd på ett podium observerad av en mängd människor – då stoppar jag mig själv, jag tar ett andetag och för mig själv tillbaka hit – och jag ser, inser och förstår att – denna idén om att jag måste kämpa för att bli upphöjd – för endast då kunna vara bekväm med mig själv och känna mig värd någonting – är begränsande och skadlig – eftersom jag förtrycker och gör andra människor mindre än vad de är kapabla att vara så att jag ska kunna känna mig på toppen av världen; således åtar jag mig själv att sluta medverka i denna tanken – och istället andas och prata – medverka och interagera här – i enhet och jämlikhet med och som min mänskliga fysiska kropp

Sinnesskvaller

Jag förlåter mig själv att jag tillåtit och accepterat mig själv att medverka i och som ett bakomliggande sinnesskvaller av att jag ”måste hävda mig själv” – och jag måste bevisa att ”jag kan” – och ”jag inte är sämre än någon annan” – i tron att om jag inte följer efter och gör mig själv till en slav åt detta inre skvallret – att jag då kommer förlora mig själv och min stabilitet – och inte kunna existera och leva på ett effektivt sätt i denna världen – och i detta förlåter jag mig själv att jag inte tillåtit och accepterat mig själv att ta ett andetag och för mig själv tillbaka – sluta lyssna på denna rösten – och istället låta mig själv slappna av och acceptera mig själv här – utan att försöka bli eller vara någonting så att andra ska kunna se upp till mig – eller definiera mig som viktig, och mäktig

Således – när jag märker att detta sinnesskvaller kommer upp inom mig – av att jag börjar tänka att jag måste hävda mig själv, och visa mig själv stark – och orubblig – då stoppar jag mig själv – jag tar ett andetag och för mig själv tillbaka hit – och jag ser, inser och förstår att – detta sinneskvaller ger mig inte någon relevant och praktiskt tillitsfull information – utan är endast skvaller utan någon basis i verkligheten – således åtar jag mig själv att sluta lyssna på detta skvaller och istället leva DIREKT HÄR – en och jämlik med och som min mänskliga fysiska kropp

Reaktioner

Jag förlåter mig själv att jag tillåtit och accepterat mig själv att reagera i och som en upphetsning – och en upplevelse av ångest – av att jag måste röra mig själv, och jag måste agera för att ”ta tillbaka min makt” – och visa att det är jag ”som bestämmer här” – och i detta förlåter jag mig själv att jag inte tillåtit och accepterat mig själv att andas – och att se, inse och förstå att jag inte behöver jaga efter en upplevelse av makt – en upplevelse av att bestämma – jag behöver inte frukta att förlora mig själv om jag inte känner det som om jag är mäktig och stark – för jag kan trots allt inte förlora mig själv

Således – när jag märker att jag går in i denna reaktion av att uppleva en upphetsning och en ångest – och att jag måste röra mig själv för att visa mig själv mäktig och stark – då stoppar jag mig själv, jag tar ett andetag och för mig själv tillbaka hit – och jag ser, inser och förstår att det är en illusion att jag måste försöka bevisa mig själv såsom mäktig och stark – och jaga efter denna upplevelse – för hur kan någonting som jag hela tiden måste söka efter vara riktigt om det försvinner efter jag hittat det? Således åtar jag mig själv att sluta försöka vara någonting mer än mig själv – och istället andas och leva här med och som min mänskliga fysiska kropp – och uttrycka mig själv – samt acceptera mig själv här

Fysisk upplevelse

Jag förlåter mig själv att jag tillåtit och accepterat mig själv att uppleva och känna mig själv fysiskt stel – och förhårdnad – genom att jag går in i ”jag vill bestämma”-karaktären – och jag förlåter mig själv att jag inte tillåtit och accepterat mig själv att när jag märker att jag upplever mig själv så fysiskt – att då förstå att vad det är som håller på att hända är att jag låter mig själv bli besatt och kontrollerad av denna karaktären – och att jag inte tillåtit och accepterar mig själv att uttrycka mig själv och leva här – i enhet och jämlikhet med och som min mänskliga fysiska kropp

Således – när jag märker att min kropp blir stel – och förhårdnad – och inflexibel – då vet jag att jag är på väg att bli besatt av ”jag vill bestämma”-karaktären – således stoppar jag mig själv i det ögonblicket, jag tar ett andetag och för mig själv tillbaka hit – och jag ser, inser och förstår att – jag måste stoppa, och ändra mig själv NU – genom att andas – och slappna av – och om jag inte gör det kommer denna karaktär att kontrollera mig helt – således åtar jag mig själv att andas och stoppa mig själv – och ta mig själv tillbaka till min kropp – och leva avslappnat och vara bekväm och mjuk i min kropp

Konsekvens

Jag förlåter mig själv att jag inte tillåtit och accepterat mig själv att se, inse och förstå att konsekvensen av att gå in i ”jag vill bestämma”-karaktären – är att jag inte låter människor i min omvärld komma fram – dela med sig av sig själva – och att jag inte låter mig själv ta ett steg tillbaka för att således låta mig lära mig av andra – och reflektera över mig själv genom att se hur andra applicerar sig själva och lever – och således blir konsekvensen att jag inte kan expandera mig själv effektivt

Således – när jag märker att jag går in i och som denna karaktären – då påminner jag mig själv om att konsekvensen är att jag förlorar ett ögonblick av att lära mig – och att lära känna en annan människa – eftersom jag helt enkelt inte låter mig själv ta ett steg tillbaka – således åtar jag mig själv att lära mig av detta – och att se att det bästa för mig och alla andra är att jag stoppar denna karaktären och istället tillåter och accepterar mig själv att leva och uttrycka mig själv här naturligt med och som min mänskliga fysiska kropp

Advertisements