Dag 194: “Jag Vill Bestämma”-karaktären (Del 4)

Idag kommer jag att fortsätta med att omdefiniera ord som hör ihop med den karaktär jag arbetar med – och idag ska jag omdefiniera ett ord – nämligen ordet verklighet.

Verklighet

Nuvarande definition på ordet i världen

1. The quality or state of being actual or true.

2. One, such as a person, an entity, or an event, that is actual: “the weight of history and political realities” (Benno C. Schmidt, Jr.)

3. The totality of all things possessing actuality, existence, or essence.

4. That which exists objectively and in fact: Your observations do not seem to be about reality.

Hur jag har upplevt/förstått/levt ordet

Ordet verklighet har jag använt för att beskriva min egen verklighet – och min egen verklighet i denna kontext har varit vad jag känner, vad jag upplever, vad jag tycker, och vad jag tänker – sammanfattat kan man säga att när jag använt ordet verklighet har jag hänfört det till min observation, och tolkning av min omgivning.

Det är fascinerande att se hur mycket det är som jag missat genom att ha en sådan väldigt inskränkt definition av verklighet – för se så mycket det finns i min omgivning som jag inte känner, eller tänker någonting om – varje gång jag går utanför min dörren möter jag en helt ny existens av en mängd intryck som alla ingår i min verklighet men som jag så sällan lagt märke till eftersom dessa ting inte ingått i min definition och förståelse av ordet verklighet!

Det är också intressant att se – att min definition av ordet verklighet inte innebär att vad jag tycker är verkligt faktiskt är verklighet – jag menar – verkligheten är ju någonting objektivt som alltid är densamma – som inte är någon teori eller uppfattning – utan verkligheten är helt enkelt verkligheten.

Ljuda ordet

svenska:
Verk-ligg-het

Värk-lid-hel

engelska:
re-all-i-tee

rally-all-free

re-all-I-me

Kreativt skrivande om ordet

När man ljuder ordet verklighet – hör man att order ”värk” ingår – också ordet ligg – eller lida – det som jag kan se är att verkligheten faktiskt innebär att se saker och ting som de är – och att se helheten – och inte bara det man vill uppleva, och se. Och i dagens läge är verkligheten inte något roligt – eller trevligt att se på – utan den består till största delen av konsekvenser av vårt oansvariga levande.

Att titta på verkligheten är således att våga se vad som är här utan att försöka göra saker och ting mer positiva – eller bättre än vad de faktiskt är – och det är att våga se vad som är dåligt, negativt – för att sedan kunna heta en lösning och styra upp problemet.

Men man hör också att ordet ”verk” ingår i verklighet – och verk är ju ett konstverk – alltså någonting man gör och skapar – ett dagsverke – det betyder att verkligheten är konsekvensen av mitt dagliga leverne – verkligheten är ett verk som jag skapar i varje andetag och som jag ansvarar för.

Slutgiltig definition

Verkligheten är ALLT som är HÄR – negativt som positivt – och är ett VERK som jag skapar och är ansvarig för.

Kontrollfrågor

Representerar min definition av ordet vad ordet betyder?

Ja

Är min definition av ordet fri från polaritet?

Ja

Kan jag stå vid min definition av ordet i evigheter?

Ja

LidaWikipedia: Lida is a city in western Belarus in Hrodna Voblast, situated 160 km west of Minsk.

Advertisements