Dag 283: Att Överleva vs. Att Leva

Jag förlåter mig själv att jag tillåtit och accepterat mig själv att vilja skydda mig själv från att bli penninglös i systemet, och att därmed basera mitt liv och min existens på att överleva, och på att se till att i varje fall jag klarar mig med hälsan i behåll, och i detta förlåter jag mig själv att jag inte tillåtit och accepterat mig själv att se, inse, och förstå att när min utgångspunkt för att leva är att överleva, jag menar då finns det i grund och botten ingenting att leva för, eftersom vad jag gör att jag bara vegeterar och befinner mig i ett stadium av fruktan och ångest utan att jag faktiskt rör mig framåt i denna världen, och att jag står för en förändring som är bäst för alla

Jag förlåter mig själv att jag tillåtit och accepterat mig själv att vara rädd för att ta mig an, och ge mig in i projekt som jag inte förstår, som jag inte behärskar, som jag inte riktigt vet hur de fungerar, och jag förlåter mig själv att jag tillåtit och accepterat mig själv att frukta att göra saker och ting där utgången inte är fullständigt säker, och där jag inte vet exakt vad som kommer att hända, och hur det kommer att hända; och således förlåter jag mig själv att jag tillåtit och accepterat mig själv att vilja bygga upp mitt liv runt saker och ting som gör att jag känner mig trygg, och säker, och så att jag kan känna att min framtid är beräknelig

Jag förlåter mig själv att jag tillåtit och accepterat mig själv att bli beroende av känslorna trygghet, och säkerhet, och att ackumulera dessa känslor inom mig genom att t.ex. ha en anställning, tjäna pengar, och ha besparingar, och jag förlåter mig själv att jag tillåtit och accepterat mig själv att uppleva ångest, nervositet, och underlägsenhet, när jag står inför en punkt i mitt liv där jag inte vet utgången, och där jag inte vet exakt vad som kommer att hända, och hur det kommer hända; och i detta förlåter jag mig själv att jag tillåtit och accepterat mig själv att bli besatt av rädslan för att misslyckas, av rädslan för att inte klara det, av rädslan för att bli utskrattad och hånad av andra såsom om att jag är en fullständigt misslyckad, och underlägsen individ som inte på något sätt kan bli erkänd

Jag förlåter mig själv att jag tillåtit och accepterat mig själv att bli besatt av ångest, och rädsla inför att misslyckas, och jag förlåter mig själv att jag tillåtit och accepterat mig själv att styra mig själv utifrån denna rädsla, och att låta mina beslut vara sprungna ur denna rädsla, och att i princip tro att vad jag än gör så kommer jag att misslyckas, och därför är det bästa jag kan göra att försöka på alla sätt och vis undvika att detta händer, och att försöka undvika detta genom att helt enkelt inte medverka i och som några punkter där jag just möter en utmaning, eller möter någon slags situation där jag inte är fullständigt säker på utgången

Jag förlåter mig själv att jag tillåtit och accepterat mig själv att inte vilja gå i en riktning som jag inte känner till, och som jag inte är programmerad att gå, och i detta förlåter jag mig själv att jag tillåtit och accepterat mig själv att endast gå sådana punkter, och engagera mig i sådana punkter, där jag känner mig själv säker, där jag känner mig själv trygg, och där jag har kunskap om vad det är jag gör, och i detta förlåter jag mig själv att jag tillåtit och accepterat mig själv att frukta alla andra punkter som jag inte behärskar, som jag inte har kunskap om, och som jag inte känner mig själv bekväm med; istället för att jag tillåter och accepterar mig själv att utforska dessa punkter, och att utforska lösningar, att utforska hur jag kan korrigera dessa punkter och se till att jag inte längre är ineffektiv med dem

Jag förlåter mig själv att jag tillåtit och accepterat mig själv att känna, och uppleva ångest inför att möta en punkt i mitt liv där ingenting längre fungerar, att möta en punkt där jag står inför faktum att jag har inga pengar, jag har inga vänner, och jag har inget stöd, och i detta förlåter jag mig själv att jag tillåtit och accepterat mig själv att frukta konsekvensen som finns i denna världen, och som är en verklighet för många i denna världen varje dag, istället för att jag tillåter och accepterar mig själv att stå upp inom och som mig själv, och gå, och röra mig själv för att skapa, ackumulera, och låta växa fram en lösning som är bäst för alla

Jag förlåter mig själv att jag tillåtit och accepterat mig själv att inte se, inse, och förstå att det är meningslöst att frukta de olika slags konsekvenser som har skapats på grund av hur vi människor har designat vårt nuvarande penningsystem, det leder inte till någonting att frukta, utan vad jag måste göra är att stå upp inom och som mig själv, och leva för att ackumulera och skapa en lösning; och en lösning kan inte vara att endast mitt liv är okej, och att endast jag har lyckats undvika att möta konsekvensen, utan en lösning måste vara att konsekvensen tas bort för alla människor, och att den inte längre är en möjlighet för människor att uppleva

Jag förlåter mig själv att jag tillåtit och accepterat mig själv att inte se, inse, och förstå att denna fruktan jag upplever, kan jag använda mig av, för att motivera mig själv till att skapa ett system som är bäst för alla, för ett system som är bäst för alla, det är den enda lösningen, den enda hållbara, långsiktiga, och funktionella lösningen; att bara försöka ta hand om mitt eget liv, och att försöka undvika vissa slags konsekvenser, det är meningslöst, och kommer inte leda till någon effektiv förbättring; således förlåter jag mig själv att jag inte tillåtit och accepterat mig själv att se, inse, och förstå att det är meningslöst, och verkningslöst att leva i och som fruktan för min överlevnad, och att försöka konstant att säkra min överlevnad, och att lösningen istället är att fokusera på globala lösningar som sträcker sig över hela jorden, och som inte endast rör mitt liv, och som inte endast är till för att skydda mig

Jag förlåter mig själv att jag tillåtit och accepterat mig själv att inte dedicera mitt liv åt en global lösning som är bäst för alla, och att se till att det jag medverkar, och det jag lever som på en daglig basis, utgör en lösning, utgör ett hållbart och faktiskt alternativ till det helvete vi människor skapat för oss själva idag; och i detta förlåter jag mig själv att jag inte tillåtit och accepterat mig själv att se, inse, och förstå att när jag manifesterar denna punkt kommer en sidoeffekt att vara rädsla, eftersom jag nu går emot min tendens att beskydda mig själv och att endast fokusera på att överleva; således förlåter jag mig själv att jag inte tillåtit och accepterat mig själv att släppa taget om denna rädslan, att ta ett andetag, och att låta mig själv leva i denna världen utan rädsla, och att gå en lösning som är bäst för alla

När jag märker att jag går i rädsla för att överleva, och börjar agera utifrån denna punkt för att säkra min överlevnad, då stoppar jag mig själv, jag tar ett andetag och för mig själv tillbaka hit; och jag ser, inser, och förstår att detta begär efter att överleva är endast ett program som installerats inom mig, som består av rädsla, och att denna rädsla begränsar mig och håller mig tillbaka, och gör så att mitt liv endast bli ett försök att undvika punkter där jag tror att jag kommer att misslyckas; således åtar jag mig själv att andas, och att inte låta rädslan för att överleva utgöra grunden och basen för mitt liv; utan att istället principen om vad som är bäst för alla – principen om att ge såsom jag vill få – ligger till grunden för mitt liv

När jag märker att jag inte vill möta en viss punkt, att jag inte vill gå en viss punkt eftersom jag är rädd för misslyckande, jag är rädd för att inte klara det, då stoppar jag mig själv, jag tar ett andetag och för mig själv tillbaka hit, och jag ser, inser, och förstår att om jag hela tiden tar beslut i rädslan för att misslyckas, då kommer jag heller aldrig att lyckas, eftersom det kräver att jag pushar mig själv, och driver mig själv utöver det normala för att jag ska lyckas och nå framgång; således åtar jag mig själv att sluta kväva mig själv genom att frukta misslyckande, och istället leva i varje andetag utifrån en ny princip – att ge såsom jag vill få – och att etablera en hållbar och effektiv lösning på denna jord som är bäst för alla

 

Enhanced by Zemanta
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s