Dag 296: Upp På Morgonen

Idag ska jag arbeta med en huvudvärk. Vad detta betyder är att jag genom självförlåtelse helt enkelt lokaliserar, och släpper den mentala föreställning som ligger till grund för denna huvudvärk. Det är nämligen som så att en huvudvärk i princip alltid är direkt kopplad till vad slags tankar, eller upplevelser jag har tillåtit att existera inom mig, och kontrollera mig. Genom att arbeta med självförlåtelse kan jag släppa taget om en sådan punkt, rena mig själv, och därmed upphör huvudvärken att existera.

Breaking-your-cat-s-habit-of-waking-you-up-early-in-the-morning-_16001188_800866101_0_0_14073404_500För att lokalisera vad slags punkt det rör sig om gäller det att hitta när huvudvärken uppstod, och vilka tankar man i det ögonblicket hade inom sig. I mitt fall uppstod huvudvärken idag under morgontimmarna, och i princip direkt efter det att jag låtit mig själv sova över den tid jag hade tänkt gå upp. Därför kommer jag att gå djupare in i detta ögonblick för att se vad exakt det var jag tillät inom mig själv som sedan gjorde att jag fick en huvudvärk.

Självförlåtelse

Jag förlåter mig själv att jag tillåtit och accepterat mig själv att känna, och uppleva att det inte finns någon mening att gå upp ur sängen, och att det inte finns något syfte att inleda min dag, och ta tag i min ansvar, och åtaganden; och i detta förlåter jag mig själv att jag tillåtit och accepterat mig själv att gå in i, och medverka i en apati, och en slags depression, där jag ger upp på mig själv, och ger upp på min dag, och ger upp på mitt liv, istället för att omedelbart resa mig upp och påbörja min dag, och inte låta en upplevelse av trötthet, eller apati, eller depression avgöra vem jag är i ett ögonblick

Jag förlåter mig själv att jag tillåtit och accepterat mig själv att sammankoppla morgonen med depression, och apati, och tro att morgonen innebär att jag måste känna mig själv uppgiven, och likgiltig inför mitt liv, eftersom det tydligen är ”jobbigt” och ”tråkigt” att gå upp – och i detta förlåter jag mig själv att jag tillåtit och accepterat mig själv att fördöma, och projicera mina egna problem, och inre svårigheter på morgonen, istället för att se, inse, och förstå att morgonen bara är morgonen, och inte är mer eller mindre än att solen går upp över horisonten, och att jag nu har ännu en dag, ännu en möjlighet att röra mig själv, att åtgärda, korrigera, och dirigera mig själv och mitt liv till en position som är bäst för alla

Jag förlåter mig själv att jag tillåtit och accepterat mig själv att ge upp på mig själv när jag vaknar på morgonen, och tro att bara för att jag har en upplevelse inom mig själv av likgiltighet, och uppgivenhet, att jag måste följa efter dessa upplevelser, och låta dessa upplevelser utgöra mitt liv; och i detta förlåter jag mig själv att jag inte tillåtit och accepterat mig själv att ta ett djupt andetag, och föra mig själv tillbaka hit, och gå upp på morgonen fysiskt, här, med min kropp, och utan att gå upp i och som mitt sinne genom att låta upplevelser styra vem jag är, hur jag är, och vad jag är

Jag förlåter mig själv att jag tillåtit och accepterat mig själv att inte se, inse, och förstå att när jag går upp på morgonen så står jag framför ett val, och ett beslut, att antingen driva mig själv igenom det motstånd, och den resistans jag upplever, eller ge upp – och i detta förlåter jag mig själv att jag tillåtit och accepterat mig själv att göra valet att ge upp; således förlåter jag mig själv att jag inte tillåtit och accepterat mig själv att vara ärlig, och uppriktig mot mig själv i fråga om vilka konsekvenser att ge upp innebär, och att det faktiskt är en form av självmissbruk, där jag saboterar för mig själv istället för att utnyttja ögonblicket till att expandera, röra mig själv, och driva mig själv igenom min resistans, och uppgivenhet, och påbörja min dag här – inte för att jag känner för det – utan för att jag vill det

Jag förlåter mig själv att jag tillåtit och accepterat mig själv att inte se, inse, och förstå att jag har valet i mina egna händer, att förändra mig själv, att korrigera mig själv, och styra mig själv på sådant sätt att jag inte längre är en slav till sinnet, utan att jag styr mig själv, och att jag styr mitt liv, och att jag använder sunt förnuft för att ta beslut, där jag ser på vad som behövs göras i min värld, och sedan gör jag det som behövs, och där jag således inte är i behov av en upplevelse, en känsla, en energi för att motivera mig själv och faktiskt agera – således förlåter jag mig själv att jag inte tillåtit och accepterat mig själv att ta ett andetag, föra mig själv tillbaka hit – och röra mig själv i riktningen att transcendera mitt sinne, och mina upplevelser, och således ta ansvar för mitt liv, för min framtid, och för mig själv

Jag förlåter mig själv att jag tillåtit och accepterat mig själv att inte se, inse, och förstå att när jag går upp direkt på morgonen, och driver mig själv igenom min resistans, och mitt motstånd, att jag då utvecklar en slags värdighet, och glädje inom mig själv, för att jag står upp, lever, och dirigerar mig själv i enlighet med vad som är bäst för alla; således förlåter jag mig själv att jag inte tillåtit och accepterat mig själv att ta beslutet att motivera mig själv, och att röra mig själv, inte för att jag vill ha en upplevelse, eller energi, utan för att jag ser att det är någonting som är bra för mig

Jag förlåter mig själv att jag tillåtit och accepterat mig själv att inte motivera mig själv till att ge upp mina vanor på morgonen att ge efter för sinnet, och låta sinnet styra mitt liv, och styra vem jag är, och styra hur jag upplever mig själv, och i detta förlåter jag mig själv att jag inte tillåtit och accepterat mig själv att använda ljud, min röst, och min kropp för att ta mig själv tillbaka hit, och gå igenom det där initiala motståndet som dyker upp på morgonen

Jag förlåter mig själv att jag inte tillåtit och accepterat mig själv att allt som krävs är att jag tar beslutet, och helt enkelt går igenom motståndet, och att motståndet endast har makt över mig när jag ger det makt, när jag låter mig själv följa efter motståndet, och basera mitt liv i enlighet med motståndet; således förlåter jag mig själv att jag inte tillåtit och accepterat mig själv att göra det enkla beslutet att omedelbart när motståndet dyker upp, att driva mig själv igenom det, att agera, och att förändra mig själv i realtid

Jag förlåter mig själv att jag tillåtit och accepterat mig själv att inte se, inse, och förstå att jag upplever motstånd då jag vaknar på morgonen, endast därför att jag gjort det till en vana att låta motstånd kontrollera, styra, och röra mig, och att jag därför måste gå en ackumulativ process där jag i varje ögonblick står upp, korrigerar, och förändrar detta motstånd, så att jag inte längre är en slav till vad jag upplever, utan att jag istället är självdirigerande, självstyrd, och att jag för mig själv framåt i livet utan att låta någon energi, varken positiv, eller negativ influera mig, eller mitt beslut att föra mig själv framåt, att agera, att motivera mig själv, och att göra någonting mer med mitt liv i enlighet med principen av vad som är bäst för alla

Jag förlåter mig själv att jag tillåtit och accepterat mig själv att inte se, inse, och förstå att morgonen är mitt elddop, och det är då jag verkligen kan öva mig på att transcendera, och utveckla min förmåga att stå inombords oavsett vad jag upplever, eftersom på morgonen kommer denna starka känsla upp av att jag absolut inte vill röra mig själv, jag vill absolut inte agera, jag vill absolut inte leva – jag vill bara ligga stilla, ligga i min soffa, eller i min säng, och inte göra någonting; och i detta förlåter jag mig själv att jag inte tillåtit och accepterat mig själv att istället ta detta ögonblick som en övning, där jag utmanar mig själv att röra mig, aktivera mig, och motivera mig själv, oavsett vad jag upplever, oavsett huruvida jag har en positiv eller negativ upplevelse inom mig – istället gör jag det som fungerar, gör det som är effektiv, gör det som ger resultat

Jag förlåter mig själv att jag tillåtit och accepterat mig själv att inte se, inse, och förstå att jag istället för att tänka, och tycka att motstånd är någonting dåligt, kan förändra mitt förhållande till motstånd, där jag istället ser motstånd såsom en utmaning för mig själv, att jag i detta ögonblick har en mur framför mig själv, som jag måste gå igenom, och transcendera, och om jag gör detta så för jag den belöningen att jag utvecklar mig själv, att jag stärker mig själv i min beslutsamhet, i min hängivenhet, i min inre styrka, och att således kan jag se min morgon som en utmaning att ge mig själv den gåvan att expandera mig själv, och att stå direktiv inom mig själv, istället för att låta sinnet styra, och kontrollera vem jag ska vara i mitt liv

Jag förlåter mig själv att jag tillåtit och accepterat mig själv att inte se, inse, och förstå att när jag gör ett åtagande gentemot mig själv, så är konsekvensen av att jag inte går detta, och hänger mig själv till att fullgöra mitt åtagande, att jag skapar misstro inom mig själv, och en konflikt – eftersom jag vet att jag inte agerar i enlighet med mina ord; således förlåter jag mig själv att jag inte tillåtit och accepterat mig själv att när jag gör ett åtagande, att då verkligen hänge mig själv till att fullgöra mitt åtagande, och inte lämna det hängande, utan istället driva mig själv igenom det hela, och inte lämna någonting åt slumpen

Jag förlåter mig själv att jag tillåtit och accepterat mig själv att inte se, inse, och förstå att belöningen när jag tar mig upp på morgonen, och när jag inte ger efter för det motstånd som kommer upp inom mig, är att jag blir mer nöjd med mig själv, mer tillfreds, mer stabil, och att jag får mycket mer gjort under min dag, eftersom jag inte slösar bort min tid genom att ligga och sova; således förlåter jag mig själv att jag inte tillåtit och accepterat mig själv att ta ett andetag, föra mig själv tillbaka hit, se vilka belöningar det är jag får genom att driva igenom motståndet, och sedan agera, och ta mig själv igenom motståndet

Jag förlåter mig själv att jag tillåtit och accepterat mig själv att inte se, inse, och förstå att det är upp till mig att förändra mitt förhållande till motstånd, och att ingen annan kan göra det åt mig, jag måste styra, dirigera, och förändra mig själv i realtid, här, och om jag inte gör det – då kommer det aldrig att hända, det kommer aldrig att bli av; således åtar jag mig själv att sluta att vänta, sluta att skjuta upp, sluta att tro att saker och ting kommer att förändras av sig själv – och jag åtar mig själv att istället motivera mig själv, och därmed ta mig själv upp på morgonen såsom jag beslutat att jag ska göra

Självåtaganden

När jag märker att jag på morgonen, då jag ska gå upp, att jag upplever motstånd, och att jag därmed överväger att ge upp, då stoppar jag mig själv, jag tar ett andetag, och jag för mig själv tillbaka hit; och jag ser, inser, och förstår att om jag ger upp då ackumulerar jag en devalvering av mig själv, där jag blir mindre, och mindre – och där jag ser att om jag istället går upp så ackumulerar jag expansion, och blir större, och större – och även får den gåva, den belöning, att jag känner mig mer nöjd med mig själv, att jag får mer gjort, och att jag blir mer stabil utigenom min dag; således åtar jag mig själv att påminna mig själv om vad jag går miste om när jag låter mig själv ge upp, och utifrån detta motivera mig själv till att gå igenom, transcendera, och korrigera mig själv – och agera i enlighet med mitt åtagande

När jag märker att jag inte vill gå upp, eftersom jag inte har någon energi inom mig som motiverar mig, utan jag istället känner, och upplever att det kommer bli tungt, och jobbigt, och frustrerande att gå upp, och påbörja min dag, då stoppar jag mig själv, jag tar ett andetag och för mig själv tillbaka hit – och jag ser, inser, och förstå att denna tyngd jag upplever, och det faktum att det inte finns någon positiv energi inom mig som driver på mig – det behöver inte på något sätt influera eller styra mig, och kan bara göra det om jag tillåter det; således åtar jag mig själv att säga – jag motiverar mig själv – jag styr mig själv – jag bestämmer vem jag är och inte energier – och sedan agera i enlighet med mitt åtagande och mig själv upp ur sängen

Enhanced by Zemanta

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s