Dag 331: Vad tycker de om mig?

Har lagt märke till en reaktion som kommer upp inom mig i förhållande till en viss person i min värld – som vi kan kalla för person X.

När X tittar på mig, eller närmar sig mig upplever jag en inre krämpa, som att mina magmuskler dras ihop, och min solarplexus knycklar ihop sig – vilket alltså innebär att jag här arbetar med en form av rädsla. Om jag tittar på punkten kan jag se att rädslan har att göra med att jag ser mig själv som underlägsen denna andra person, samt även med det att jag tror att denna andra person i hemlighet har en negativ åsikt om mig.

Problemet är alltså att jag inte låter mig själv vara lugn i mig själv – bekväm i mig själv – och säker i mig själv – utan istället låter jag mig själv påverkas av vad jag tror att en annan tycker eller tänker om mig. Jag har även lagt märke till detta i andra situationer, att jag har en tendens att spänna min kropp i interaktion med andra, istället för att vara avslappnad och lugn med mig själv.

Ordet som jag vill träna på att leva för att assistera mig själv att ändra på den här upplevelsen är självtrygghet – att jag är trygg och lugn i min egen kropp på ett fysiskt plan – vilket är någonting som jag kan träna mig själv på genom att aktivt slappna av i min kropp när jag är runt andra människor – och låta mig själv glida tillbaka in i min kropp varje gång jag ser att jag spänner mig.

Självförlåtelse

Jag förlåter mig själv att jag tillåtit och accepterat mig själv att spänna mig när X tittar på mig – och således förlåter jag mig själv att jag tillåtit och accepterat mig själv att på ett fysiskt och omedvetet plan frukta att bli attackerad verbalt eller fysiskt

Jag förlåter mig själv att jag tillåtit och accepterat mig själv att när jag är runt andra människor, att spänna mig själv, och andas högt upp i min bröstkorg, istället för att jag låter mig själv andas med hela min bröstkorg, andas djupt, och stabilt, och stadigt i varje ögonblick – och således förlåter jag mig själv att jag tillåtit och accepterat mig själv att inte korrigera denna punkt genom att i varje ögonblick då jag lägger märke till att jag spänner mig själv – att jag då slappnar av – andas – och för mig själv tillbaka in och som min kropp

Jag förlåter mig själv att jag tillåtit och accepterat mig själv att inte lita på mig själv att jag kan hantera konfliktsituationer med människor, och således förlåter jag mig själv att jag tillåtit och accepterat mig själv att gå in och som ett beteendemönster där jag spänner mig själv, och aktivt håller mig själv tillbaka, och dämmer upp mitt uttryck av mig själv, där jag inte vill slappna av, och låta mig själv breda ut mig själv – och således förlåter jag mig själv att jag inte tillåtit och accepterat mig själv att släppa denna rädsla inför att jag inte kommer kunna hantera en konfliktsituation, och se, inse och förstå, att även om jag inte kan hantera en konfliktsituation effektivt, så hjälper det inte mig att jag går in rädsla och spänner mig själv runtomkring människor

Jag förlåter mig själv att jag inte tillåtit och accepterat mig själv att se, inse och förstå att det inte tjänar någonting till, att då jag är runtomkring människor, att spänna mig själv, rädsla tjänar inte till någonting, och gör mig inte mer effektiv, stabil, eller direktiv, utan gör endast så att mitt fokus blir på rädslan, istället för på min fysiska verklighet här, och således förlåter jag mig själv att jag inte tillåtit och accepterat mig själv att se, inse och förstå att endast genom att stå stabil, här med och som min mänskliga fysiska kropp, kan jag faktiskt fokusera på vad som pågår runtomkring mig utan att vara distraherad, och således effektivt hantera och dirigera situationen som jag befinner mig i

Jag förlåter mig själv att jag inte tillåtit och accepterat mig själv att leva ordet självtrygghet, genom att i varje ögonblick då jag noterar och observerar att jag spänner mig, eller håller mig själv tillbaka inombords, att jag då med hjälp av mina andetag låter mig själv slappna av och glida tillbaka in i min kropp, och således vara bekväm, och lugn, och trygg i mitt eget skinn, trygg och bekväm i min egen kropp

Jag förlåter mig själv att jag tillåtit och accepterat mig själv att känna mig osäker, och otrygg i interaktion med andra människor, och således förlåter jag mig själv att jag tillåtit och accepterat mig själv att hålla fast vid en idé, och en definition av mig själv, att jag inte kan hantera andra människor, och att jag inte kan hantera konfliktsituationer med andra människor, och att den bästa strategin jag kan applicera är att hålla mig själv tillbaka, och försöka att i största möjliga mån undvika att förarga någon, eller undvika att få någon att plötsligt och oberäkneligt slänga ur sig någon kommentar gentemot mig

Jag förlåter mig själv att jag tillåtit och accepterat mig själv att definiera mig själv som en osäker och otrygg människa, och således förlåter jag mig själv att jag tillåtit och accepterat mig själv att tänka, och tro, när jag befinner mig runtomkring andra i min värld, att det bästa jag kan göra av situationen är att beskydda mig själv, och i största möjliga mån göra så att ingen lägger märke till mig – och således förlåter jag mig själv att jag inte tillåtit och accepterat mig själv att lita på mig själv, och se, inse och förstå att jag faktiskt har en potential att bli effektiv att hantera och mästra relationer och förhållanden med andra människor – och att det är någonting som jag behöver träna på och där rädsla inte hjälper till detta på något sätt

Jag förlåter mig själv att jag tillåtit och accepterat mig själv att hålla kvar vid en idé av mig själv, att jag är en osäker, otrygg, och nervös människa, som inte på samma sätt som andra, effektivt kan interagera och röra mig själv i sociala situationer, och således förlåter jag mig själv att jag inte tillåtit och accepterat mig själv att se, inse och förstå hur detta endast är en idé jag har av mig själv, och att jag faktiskt kan ändra denna, och besluta mig själv för att förändra mitt levnadssätt, och praktiskt, fysiskt och kroppsligt börja förändra min interaktion med andra människor, och här kan jag leva ordet självtrygghet – genom att jag i varje ögonblick då en spänning uppstår inom mig – att jag då andas, slappnar av och för mig själv tillbaka in och som min mänskliga fysiska kropp – och låter mig själv slappna av

Jag förlåter mig själv att jag tillåtit och accepterat mig själv att när rädsla kommer upp inom mig, att då förhålla mig till denna rädsla, som om att den är någonting mer, överlägset, och större än mig, som jag inte kan påverka, ifrågasätta, eller dirigera, och således förlåter jag mig själv att jag inte tillåtit och accepterat mig själv att i det ögonblick då rädsla kommer upp inom mig, att genast applicera självförlåtelse, att genast applicera min självkorrektion, och således förstå, att om jag vill att jag ska ändras, då måste jag leva förändringen, jag måste aktivt dirigera rädslan, och jag måste aktivt ta beslutet att inte längre vara definierad och bestämd av rädslan – utan att jag istället bestämmer vem jag är

Jag förlåter mig själv att jag inte tillåtit och accepterat mig själv att se, inse och förstå, att om jag inte aktivt i varje ögonblick bestämmer vem jag är, och definierar mig själv, och skapar mig själv, så kommer mitt sinne att göra detta till mig, och jag kommer därmed att stå med en slutprodukt av mig själv som inte är effektiv eller kapabel att leva i denna världen på ett tillfredsställande sätt – och således förlåter jag mig själv att jag inte tillåtit och accepterat mig själv att träna mig på att aktivt ändra mig – på att aktivt varje gång en emotion, känsla, eller tanke kommer upp inombords, att applicera självförlåtelse, att applicera min självkorrektion, och genast röra mig själv ut ur sinnet och istället skapa mig själv fysiskt, praktiskt och kroppsligt här

Jag förlåter mig själv att jag tillåtit och accepterat mig själv att inte se, inse och förstå att sinnet existerar endast därför att jag själv inte aktivt tagit ansvar för mig själv, och vem jag är, vem jag vill vara, och hur jag vill leva, vad jag vill stå för, och vad jag vill uträtta i mitt dagliga leverne, och således förlåter jag mig själv att jag inte tillåtit och accepterat mig själv att ta ett aktivt ansvar för vem jag är, och hur jag lever i varje ögonblick, och således existera, röra mig själv på, och leva i stundens hetta, där det senaste händer, det vill säga här, med mitt andetag, där livet spelar ut sig själv och där jag har tillgång till vem jag är och hur jag existerar, och således förlåter jag mig själv att jag inte tillåtit och accepterat mig själv att motivera mig själv till att ta plats som skapare och som levare i varje ögonblick – i varje andetag – och således aktivt och medvetet skapa vem jag är och inte längre överlåta detta ansvar till sinnet

Självåtaganden

När jag spänner mig själv, håller mig själv tillbaka inombords, och andas ytligt, då stoppar jag mig själv, jag tar ett andetag, och för mig själv tillbaka hit, och jag ser, inser och förstår att detta är en fysiskt manifesterat beteende av rädsla som jag aktivt måste ändra varje gång det kommer upp, och som jag måste ändra genom att applicera en fysisk och praktisk korrektion; således åtar jag mig själv att leva ordet självtrygghet – och med mitt andetag – med min kropp – aktivt slappna av – och glida tillbaka in i min kropp – och återigen vara bekväm – lugn – och här med mig själv

Jag åtar mig själv att öva mig själv på att ta ansvar och skapa mig själv i varje ögonblick, att inte låta ett enda ögonblick glida ut i sanden, utan att jag befinner mig HÄR – konstant – att jag är alert och vaken – redo att se vad som pågår inom mig och ta handling – applicera självförlåtelse – och ändra mig själv

Enhanced by Zemanta

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s