Tag Archives: juridicum

Var Kommer Avtalsrätten Ifrån?

Nu, låt oss diskutera avtalsrätt.

Först ska jag lite snabbt berätta vad avtalsrätt innebär. Väldigt kortfattat kan man säga att avtalsrätt är lagen som bestämmer när du har ingått en rättsligt bindande överenskommelse. Och om du gjort det är du nu skyldig att göra vad du skrev i avtalet, och om du inte gör det så väntar allehanda former av bestraffning på dig.

Avtalsrätten reglerar när ett avtal är slutet och när det är ogiltigt osv. Du behöver inte veta allt det där för att förstå vad jag nu ska förklara och visa om avtalsrätten. Det enda du behöver veta är att avtalsrätten reglerar överenskommelser mellan människor och gör dem bundna till sina ord.

Nu när du vet vad avtalsrätt är det dags att ställa frågan – vart kommer avtalsrätten ifrån? Varför har vi en avtalsrätt?

Låt oss först titta på exakt vad avtalsrätten reglerar – jo just avtal mellan människor. Och vad handlar avtalen om? Alltid handlar dem om pengar. Antingen ska du sälja någonting eller så ska du köpa någonting. Eller kanske du ska göra ett testamente eller skriva ett hyreskontrakt. I vart fall kommer ditt avtal att handla om pengar. Vi kan alltså säga att avtalsrätten har formats som ett hjälpmedel för människor att byta pengar emellan sig själva.

Frågan är då – varför behövdes ett sånt hjälpmedel? Varför ville vi människor ha en lag som övervakade våra överenskommelser? Och varför fanns behovet av att straffa de av oss som bröt mot lagen?

Det hela är väldigt enkelt. Vi är rädda för att förlora våra tillgångar – våra pengar. Och vi vet att utan några pengar är vi maktlösa i denna världen. Vi är utan en röst och utan någon makt. På grund av det känner vi oss tvingade att reglera varje överenskommelse, varje avtal med stränga regler som utlovar straff för de som vågar gå utöver dem. Det är så vi skyddar oss själva ifrån fattigdom – avtalsrätten är allstå en produkt av vår rädsla för varandra.

Men en intressant följdfråga blir ju då – varför finns fattigdom?

Om vi ser på vårt pengasystem går det lätt att hitta ojämlikheter emellan oss. Vissa av oss är födda rika. Andra av oss är födda fattiga och somliga är födda mittemellan. Och på grund av att pengarna är fördelade ojämlikt emellan människor, och på grund av att du aldrig kan vara säker på att du har tillräckligt med pengar tills nästa dag, eftersom de kan försvinna när som, känner vi oss tvingade att slåss mot varandra. Och vi slåss för vår överlevnad. Vi kämpar varje dag för att få tag i tillräckligt med pengar.

Problemet är i grund och botten att vi inte får pengar ovillkorligt – enbart därför att vi lever. Istället är pengar en lyx som vi måste kämpa för att ta del av. Och som det inte ens är säkert att vi får ta del av. När livet är ett sådant kasino drivs vi i panik och ångest att kämpa för vår överlevnad. Vi håller kvar vid våra förmögenheter till varje pris. Ifrån den rädslan och ångesten har avtalsrätten uppkommit.

Avtalsrätten är ett bevis på att vi människor inte vågar lita, eller ens kan lita på varandra – eftersom vi vet att vår granne, precis som oss själva, i tystnad strävar efter sin egen överlevnad.

Så om pengar inte hade funnits. Om pengar varit tilldelat alla människor jämlikt och ovillkorligt – då hade inte heller avtalsrätten existerat. Eftersom vi i en sån värld hade varit lugna och avslappnade. Vi skulle vetat att vår överlevnad var säkrad och trygg. Och istället för att slåss med varandra hade vi kunnat ha kul och sluta överenskommelser som inte behöver skyddas med lagar. Vi litar nämligen på att den andra människan inte kommer skada oss.

Alla lagar är trots allt till för att skydda oss själva mot andra människor. Alla lagar är i grund och botten ett bevis på att vi inte litar på varandra. Och de allra flesta lagar är en konsekvens av vårt pengasystem, eftersom det inte gynnar alla jämlikt. När jämlikhet inte finns uppkommer polaritet – två motsatta sidor – och därmed konflikt. Det är den konflikten vi finner oss i idag – och den konflikten är ursprunget till avtalsrätten.