Tag Archives: morgon

Dag 281: Att Översova

Jag förlåter mig själv att jag tillåtit och accepterat mig själv att jag tillåtit och accepterat mig själv att ge efter inför trötthet, slapphet, och apati när jag vaknar upp på morgonen, och inte vilja gå upp omedelbart när jag vaknar, och i detta förlåter jag mig själv att jag inte tillåtit och accepterat mig själv att se, inse, och förstå att konsekvensen av att jag inte går upp direkt på morgonen när jag vaknar, är att jag kompromissar mig själv, och att jag därmed ackumulerar ilska, och frustration gentemot mig själv, därför att jag inte agerar, inte rör på mig, och inte driver mig själv framåt, utan istället låter mig själv stagnera

Jag förlåter mig själv att jag inte tillåtit och accepterat mig själv att hålla mig själv vid mitt löfte gentemot mig själv att stödja mig själv att vakna på morgonen genom att gå ut och ta en promenad, genom att gå ut och andas färsk, och fräsch luft; och jag förlåter jag mig själv att jag tillåtit och accepterat mig själv att inte låta mig själv ta och agera på denna planen som jag gjorde till mig själv för att kunna gå upp på morgonen

Jag förlåter mig själv att jag tillåtit och accepterat mig själv att rättfärdiga att översova på morgonen genom att tänka att det är mänskligt, det är naturligt, och att alla typer av djur, och att alla människor gör det, och att det helt enkelt är någonting som är skönt, och som är bekvämt, och därför borde jag få göra det

Jag förlåter mig själv att jag tillåtit och accepterat mig själv att inte se, inse, och förstå, att om jag inte vill vakna upp och vara arg, och frustrerad, jag menar då är den enda lösningen att faktiskt ta mig själv upp på morgonen direkt när jag vaknar, så att jag kan få en stabil, effektiv, och direkt start på min dag; och i detta förlåter jag mig själv att jag inte tillåtit och accepterat mig själv att se, inse, och förstå att det kommer vara svårt, och jobbigt vissa dagar, men att om jag driver igenom denna punkt, och inte låter mig själv återgå till gamla, och destruktiva mönster, jag menar; då kommer det i sinom tid att bli enkelt, naturligt, och bekvämt att gå upp direkt när jag vaknar – eftersom jag har programmerat och lärt min kropp att agera i enlighet med vad som är bäst för alla

Jag förlåter mig själv att jag tillåtit och accepterat mig själv att inte se, inse, och förstå att om jag vill nå framgång vad det gäller att ändra min sömnvanor, då måste jag driva mig själv, och pusha mig själv, och jag måste gå utöver de begränsningar jag tror mig själv – och en av dessa begräsningar som jag accepterat som mig själv är att jag tydligen naturligt är en trött människa, och att det inte är någonting jag kan göra åt det – för jag är bara en ”trött människa” – och i detta förlåter jag mig själv att jag inte tillåtit och accepterat mig själv att ta ett andetag och föra mig själv tillbaka hit, och att se, inse och förstå att jag är trött människa av den enkla anledning att jag definierat mig själv som en trött människa, och att det inte är någonting naturligt som bara hänt; således förlåter jag mig själv att jag inte tillåtit och accepterat mig själv att stå upp inom mig själv och att driva mig själv igenom detta beroende jag ackumulerat gentemot sömn, gentemot att snooza, och gentemot att vakna upp på morgonen – och förändra mig själv så att jag kan vakna upp direkt, i och som ett andetag

Jag förlåter mig själv att jag inte tillåtit och accepterat mig själv att se, inse, och förstå att när jag blir irriterad, eller frustrerad på människor i min omvärld, för att jag tycker de ser trött ut, och de ser slöa ut, och jag börjar tänka att de tydligen är för trötta; jag menar – vad jag visar till mig själv i det ögonblicket är mig själv såsom hur jag accepterat mig själv inom mig själv – och jag menar det är därför som ilskan kommer upp inom mig, för att jag fortfarande inte korrigerat denna punkt vad det gäller att vakna upp direkt på morgonen, och vad det gäller att förändra mina sömnvanor så att jag sover mindre

Jag förlåter mig själv att jag inte tillåtit och accepterat mig själv att se, inse, och förstå att nyckeln till att förändra dessa vanor som jag skapat är att vara specifik, och exakt – och exakt definiera, finna, och korrigera de punkter som jag använder mig själv av för att inte behöva ändra mina sömnvanor – för vad som är uppenbart är att jag, trots att jag flera gånger arbetat med denna punkt repeterar samma misstag, och jag menar detta tyder på att jag använder vissa ursäkter, och rättfärdiganden för att inte behöva förändra mig själv

Jag förlåter mig själv att jag tillåtit och accepterat mig själv att använda ursäkten ”bara lite till” – eller ”bara denna sista gången” för att kunna översova – och i detta förlåter jag mig själv att jag inte tillåtit och accepterat mig själv att se, inse, och förstå att jag kan inte lita på mig själv när jag säger ”bara denna sista gången” – jag menar för jag vet att jag kommer bara repetera vad det var jag gjorde, om jag inte stoppar, och ändrar mig själv HÄR i detta ögonblick, och inte låter mig själv gå vidare – utan jag istället står upp och korrigerar mig själv

Jag förlåter mig själv att jag tillåtit och accepterat mig själv att använda ursäkten för att inte behöva gå upp på morgonen att jag bara ska ligga kvar i sängen ”lite till” – och i detta förlåter jag mig själv att jag inte tillåtit och accepterat mig själv att se, inse, och förstå att det där ”lite till” – är oftast ganska mycket till, och att jag därmed kompromissar mig själv, jag somnar om, och jag går tillbaka till min sömn, och jag kompromissar mig själv genom att sova för mycket; således förlåter jag mig själv att jag inte tillåtit och accepterat mig själv att inom mig själv säga att: nej – nu får det vara nog – nu ska jag förändra mina sömnvanor, och att konsekvent leva detta beslut tills det att mina vanor är förändrade, och det är naturligt, och enkelt för mig att gå upp tidigt på morgonen

Jag förlåter mig själv att jag tillåtit och accepterat mig själv att inte se, inse, och förstå att den ilska, och frustration jag upplever är för att jag kompromissar mig själv vad det gäller min sömn, och här förlåter jag mig själv att jag inte tillåtit och accepterat mig själv att ge mig själv gåvan att bli disciplinerad, specifik och exakt med min sömn, och att inte tillåta mig själv att längre översova – så jag förlåter mig själv att jag tillåtit och accepterat mig själv att disciplinera, och effektivisera mig själv i och som min applikation så att jag inte längre tillåter och accepterar mig själv att utnyttja sömn såsom någonting för att hedra mitt sinne, energi, och tankar, utan att jag istället använder sömn för att hedra, stödja, stötta, och assistera min mänskliga fysiska kropp – och jag menar: det är så det borde vara – allting som jag gör, allting som jag medverkar i, allting som jag beslut mig själv för att ta del av, jag menar det borde vara stöttande för min mänskliga fysiska kropp annars är det absolut ingen mening med det

Jag förlåter mig själv att jag tillåtit och accepterat mig själv inte sänka tiden som jag sover till 6 timmar och 30 minuter – och sedan lära mig att konsistent sova just denna tid, och sedan när jag är stabil – sänka tiden med 15 eller 30 minuter. Och därmed förlåter jag mig själv att jag inte tillåtit och accepterat mig själv att arbeta med, och förändra mina sömnmönster med små, nätta steg, där jag går lite, och sedan går jag lita – och jag ser, inser, och förstår att detta är det enda sättet som är effektivt vad det gäller att förändra mönster inom mig själv, och att det bara är ineffektivt att försöka göra för stora, och extrema förändringar på en gång; således förlåter jag mig själv att jag inte tillåtit och accepterat mig själv att göra små förändringar, och gå små steg framåt

Jag förlåter mig själv att jag tillåtit och accepterat mig själv att inte vara realistisk när jag sätter mitt alarm på morgonen, och sätta det på en sådan tid att det inte blir en alltför stor utmaning för mig att faktiskt ta mig upp ur sängen; således förlåter jag mig själv att jag inte tillåtit och accepterat mig själv att ge mig själv medelsvåra utmaningar som jag faktiskt klarar av att gå igenom, och att korrigera; och jag ser, inser, och förstår att om jag ger mig själv för svåra, och för stora utmaningar blir konsekvensen den att jag faller, och att jag faktiskt inte lyckas med någonting överhuvudtaget

När jag märker att jag vaknar på morgonen, och jag inte vill gå upp direkt, eftersom jag känner mig trött, och jag vill bara sova ”lite till” – då stoppar jag mig själv, jag tar ett andetag och för mig själv tillbaka hit, och jag ser, inser, och förstår att jag måste i detta ögonblick gå upp, för annars kommer jag somna om, och jag kommer förlora min start på dagen till sinnet, och min start kommer bli en start av och som självkompromiss; således åtar jag mig själv stiga upp direkt, och att driva mig själv igenom den där längtan, och det där begäret att ”bara för få sova lita till”

När jag märker att jag vill förändra mina sömnmönster snabbt, och med stora kliv, och att jag vill göra någon extrem förändring direkt, då stoppar jag mig själv, och jag åtar mig själv att göra små förändringar i mina sömnmönster, men att vara konsekvent i att gå dessa förändringar, och att förändra lite varje gång, men förändra många gånger – för om jag gör det så kommer jag tillslut att ackumulera ett effektivt sömnmönster, och jag kommer inte att falla eftersom jag inte gör utmaningarna för svåra; således åtar jag mig själv att förändra mitt sömnmönster lite i taget och inte ge mig själv för stora utmaningar

Enhanced by Zemanta

Dag 30: Hur Jag Lever Trötthet

Jag förlåter mig själv att jag tillåtit och accepterat mig själv att definiera mig själv såsom trött på morgonen, och definiera morgonen såsom ”en jobbig stund” – ”en jobbig tid” – i tron att det faktum att det är morgon med automatik betyder att jag är trött, istället för att se, inse och förstå att jag har definierat och skapat min upplevelse av mig själv på morgonen såsom att vara trött – och att upplevelsen rent faktiskt inte är riktig

Jag förlåter mig själv att jag tillåtit och accepterat mig själv att känna, och uppleva motstånd när jag går upp på morgonen, istället för att se, inse, och förstå att detta motstånd jag upplever är inte riktigt, och det är möjligt för mig att genom självförlåtelse, och självkorrigerande uttalanden, samt självkorrigerande leverne transcendera och stoppa denna upplevelse av mig själv

Jag förlåter mig själv att jag tillåtit och accepterat mig själv att definiera morgonen såsom en kamp, och såsom någonting som är ansträngande, och jobbigt – genom att se på hur mina föräldrar upplevde morgonen, och såsom mina vänner har beskrivit sin upplevelse av morgonen till mig, varigenom jag skapat idén att på morgonen måste jag vara trött, eftersom det tydligen är någonting jobbigt att gå upp och möta dagens utmaningar, istället för att se, inse och förstå att det behöver inte vara så – utan det är jag som skapat den upplevelsen av och som mig själv

Jag förlåter mig själv att jag tillåtit och accepterat mig själv att inte när jag upplever mig själv trött, och jag känner ett motstånd mot att vara vaken på morgonen, att då sätta mig ner och applicera självförlåtelse på min upplevelse av mig själv, i insikten och förståelsen att det jag upplever som mig själv, är faktiskt inte riktigt, utan enbart någonting jag skapat genom att tänka, genom att känna, och genom att leva såsom energi istället för att stå och leva här såsom en fysisk varelse i varje ögonblick

Jag förlåter mig själv att jag tillåtit och accepterat mig själv att ge upplevelsen inom mig själv, såsom känslan av att det är jobbigt att vakna på morgonen, uppmärksamhet – och således skapa mig själv på morgonen såsom att känna mig ansträngd, och såsom att känna det som att det är någonting jobbigt, och ansträngande att gå upp på morgonen – istället för att se, inse och förstå att denna upplevelse av mig själv, och denna känsla av och som mig själv är faktiskt inte riktig, utan existerar enbart såsom en skapelse i mitt sinne

Jag förlåter mig själv att jag tillåtit och accepterat mig själv att använda denna trötthet, och känslan av att det är jobbigt att gå upp på morgonen, såsom en metod att sabotera mig själv, såsom en metod att manipulera mig själv att inte effektivt ta ansvar i min verklighet och leva de punkter jag satt för mig själv i verkligheten effektivt och i varje andetag

Jag förlåter mig själv att jag tillåtit och accepterat mig själv att tro att jag måste skapa en känsla inom mig själv av att vara pigg för att kunna transcendera min upplevelse av mig själv såsom att vara trött, istället för att se, inse och förstå, att upplevelsen av att vara pigg, är en polaritet till upplevelsen av att vara trött – och att lösningen således inte är att skapa mig själv utifrån en utgångspunkt av energi, utan istället manifestera och etablera mig själv här – såsom ett utryck av och som här – en och jämlik

Jag förlåter mig själv att jag tillåtit och accepterat mig själv att definiera natten, och morgonen såsom timmar på dygnet då det är jobbigt att vara vaken, genom att skapa idén och tanken inom mig själv av att jag är gjord att vara vaken på dagen, och att jag inte kan vara vaken på natten, eller kan uppleva mig själv här, såsom stabil, och såsom närvarande, och inte trött, och inte seg – oavsett om det är natt eller dag

Jag förlåter mig själv att jag tillåtit och accepterat mig själv att skapa idén och upplevelsen inom mig själv av att det är jobbigt att gå upp på morgonen, och tänka när jag går och lägger mig själv på kvällen, att jag inte vill gå upp på morgonen, utan att jag istället vill fly från min upplevelse av mig själv på morgonen, istället för att se, inse och förstå att denna upplevelse av mig själv såsom att känna motstånd mot att gå upp inte är riktig, och att jag således inte behöver uppleva ett motstånd mot att gå upp, och jag behöver inte uppleva det som om det är någonting jobbigt att ta mig själv upp ur sängen

Jag förlåter mig själv att jag inte tillåtit och accepterat mig själv att vakna, och somna här, en och jämlik – och stå en och jämlik när jag går och lägger mig, och när jag vaknar på morgonen, genom att inse, se och förstå – att det som får mig att uppleva mig själv annorlunda på morgonen jämfört med kvällen, är att jag tillåter och accepterar mig själv att medverka i tankar, upplevelser och känslor i mitt huvud, istället för att leva effektivt här i varje ögonblick genom att andas, genom att röra mig själv här såsom min fysiska kropp och genom att sluta tänka

Jag förlåter mig själv att jag tillåtit och accepterat mig själv att inte sluta tänka på morgonen, och inse, se och förstå att jag behöver inte ha en upplevelse inom mig när jag vaknar

Jag förlåter mig själv att jag tillåtit och accepterat mig själv att känna ångest, och rädsla mot att släppa min idé av mig själv såsom trött på morgonen, i rädslan och ångesten att jag då inte kommer kunna definiera mig själv, och skapa en sorts tidsuppfattning inom mig själv, eller relatera till min verklighet, för jag kommer att känna mig likadan hela tiden – istället för att se, inse och förstå att denna rädslan är helt absurd, och att det kommer vara enkelt att se var jag är i min verklighet, eftersom jag bara kan kolla på en klocka för att se vad tiden är

Jag förlåter mig själv att jag tillåtit och accepterat mig själv att ogilla att gå och lägga mig, för jag tänker när jag går och lägger mig att jag måste gå upp igen på morgonen, istället för att se, inse och förstå att den upplevelsen jag har mot att gå upp på morgonen är onödig, och jag kan helt enkelt stoppa den, genom att vara här i varje andetag, och vakna upp i ett andetag, och stå här såsom min mänskliga fysiska kropp direkt när jag vaknar

Jag åtar mig själv att när jag vaknar, att ta ett djupt andetag, och att känna min kropp här, och att gå upp ur min säng, och inte tillåta och acceptera mig själv att gå in i en upplevelse av trötthet, eller börja tänka att jag är trött – och om jag märker, och ser att jag gör detta – att jag då stoppar mig själv, för mig själv tillbaka hit till andetaget – och applicerar förlåtelse på alla punkter

Jag åtar mig själv att transcendera denna idén inom mig själv om att det är jobbigt och svårt att gå upp på morgonen, och jag ser, inser och förstår att det inte är jobbigt, eller svårt att gå upp på morgonen, utan att det är så som jag har skapat mig själv genom att tänka och definiera mig själv på morgonen såsom att vara ansträngd och uttröttad – jag stoppar denna upplevelsen av mig själv