Tag Archives: partiet för jämlikhet för alla

Dag 133: Social Tillverkning Av Beteende

Idag har jag sett en dokumentärfilm om behaviorismen – vilket är ett psykologiskt perspektiv som hävdar att tankar, och känslor är irrelevant – och endast hur vi fysiskt beter oss är relevant.

Dokumentären var inriktad på att beskriva hur denna psykologiska teori har använts till att forska fram olika sorters metoder att kontrollera, och styra mänskligt beteende – genom experiment som ibland varit helt extrema – där försökspersoner gått igenom otroliga plågor för att mätta vetenskapens nyfikenhet.

Det som var mycket intressant – och som beskrivs i dokumentären – är hur och varför vår nuvarande industri ser ut och fungerar som den gör. Där varje arbetare har sitt lilla ansvarsområde i en mycket större tillverkningsprocess som tillslut leder till en färdigtillverkad produkt; detta tillvägagångssätt att skapa produkter framtogs av två anledningar; dels för att göra den individuella arbetaren mindre behövlig för företaget, och således ha mindre makt över företagsledningen. Dels för att spara tid, och öka vinsterna för företaget – eftersom varje arbetare genom att endast ha ansvar för en liten del av tillverkningsprocessen kunde få mer arbete gjort. Priset som denna löpande bandet tillverkning har är att arbetare är mindre nöjda med sig själva, och sina liv – och att psykologiska sjukdomar förekommer oftare hos sådana människor som har väldigt inrutade, och enformiga arbetsrutiner.

Det är verkligen sjukt till vilken grad vi dehumaniserat oss själva för att skapa vinst och tjäna pengar. De flesta arbeten saknar mening, syfte, och glädje – eftersom allting bara handlar om att vara så produktiv, och effektiv som möjligt – och tjäna så mycket pengar som det bara går. Ingenstans finns människan som en levande varelse kvar i ekvationen – och det är just detta som är grundprincipen i behaviorismen – människan ses som en maskin som kan programmeras till att utföra alla önskbara sorters handlingar – ungdomar kan göras till mördare genom att utbildas till soldater, och barn kan utbildas till trogna fabriksarbetare genom en tidig indoktrinering i skolan. Men var är mänskligheten i detta? Var är erkännandet av oss själva såsom att faktiskt förtjäna ett liv där vi får göra sådant som är meningsfullt, substantiellt, och som vi brinner för? Svaret är ingenstans – vilket är varför vi måste förändra vårt nuvarande system, och skapa ett system där indoktrinering och tyst manipulation i girighetens namn inte längre får finnas till – och där istället människans potential att leva ett fulländat, och givande liv närs och hjälps på alla sätt och vis.

Här är dokumentären:

Sopor blir inte hämtade – undrar varför? Inga pengar såklart

Sopor I blir inte hämtade eftersom det ligger för mycket snö i vägen – detta går att läsa i Sydsvenskan: http://www.sydsvenskan.se/malmo/article1339596/Temporar-losning-pa-sopkrisen.html Publicerad 28 december 2010 16.50 Uppdaterad 28 december 2010 17.52

Anledningen till att snö ligger i väggen för sopbilarna sägs vara julhelgen – det finns inte tillräckligt med snöplogar och manskap för att ordna upp situationen. Frågan är – varför anställer inte kommunen ungdomar eller andra människor som inte har arbete till att lösa uppgiften? Är problemet verkligen att det finns för få anställda – eller – att det finns för lite pengar för att anställa människor?

I ett samhälle där det inte hade varit brist på pengar – där arbete inte hade belönats utifrån vinst utan ifrån sitt praktiska värde hade vi kunnat ta in människor – ungdomar – pensionärer – människor som gillar att vara ute i snön och skotta. Problemet hade enkelt kunnat lösas och alla hade getts betalt per timme – det hade inte funnits någon brist på pengarna eftersom det inte hade funnits någon skuld att hinna ikapp med.

Lösningen är allstå – jämlikt med pengar för alla. Där pengar inte cirkulerar runt och försvinner i korruption – i skuldbetalningar – där ingen har möjlighet att göra sig själv en vinst. Nej – vinst blir det istället då alla tjänar – då pengar faktiskt används för att skapa en vinst för alla – i detta fall – för att rensa sopor bort från gatorna.

Det är oacceptabelt att dagens monetära system låter vinst gå före praktiskt viktiga arbeten. Att pengar endast cirkulerar där det finns möjlighet att få pengar tillbaka – där det finns möjlighet att få en vinst. Men se vad som händer med de arbeten som är viktiga för vår dagliga trivsel och praktiska levnad – de försummas och får inte den uppmärksamhet de behöver ha.

Vi gör ett nytt system där pengar inte längre ges utifrån hur mycket du kan sälja – alla får samma peng för samma tid arbete och endast arbete som gynnar alla räknas som arbete. Att sälja aktier är inget arbete – det gynnar ingen – det ger ingen materiell förändring för människor i dagliga livet – däremot gör snöskottning det – men snöskottning ges ingen prioritet för att vi i dagens samhälle konstant tvingas tjäna pengar – göra vinst på alla vi gör.

Vi har skapat ett skuldsamhälle som är i en ond spiral – mer pengar – mer skuld – mer vinst. Hela tiden måste vi ha mer vinst – konsumera mer – sälja mer och i detta försummar vi det som är viktigt och det rent praktiskt gör vår överlevnad möjlig och bekväm.

Oacceptabelt – ge alla samma mängd pengar och ge alla viktiga yrken pengar utan begär för vinst. Det är enbart möjligt i ett nytt system. Jämlikt med pengar för alla.2010-12-28 16:50:15