Tag Archives: politik

Dag 167: Svunna Tiders Stora Misstag

Jag följer för tillfället en dokumentärserie som heter ”the untold story of the united states” – och jag tycker VERKLIGEN om den. Det som är så bra med serien är att den öppet, och direkt skildrar den girighet, rädsla, fördömande, och det hat som har format världen som den ser ut idag – från och med andra världskriget, genom kalla kriget, och fram till våra (nutid) jaga-terrorist-dagar.

En sak som jag tycker är intressant med serien är hur den visar att människor gång på gång satt sin tillit till ledare – inför varje nytt presidentval stått och skrikit i total frenesi och i total övertygelse om att ”nu kommer förändringen!” – men så blev det ju aldrig. Och det är ju ganska otroligt att vi FORTFARANDE in i våra dagar håller på att skrika på de nya politiska kandidaterna som om någonting skulle ändra på sig bara för att vi väljer en annan gubbe att sitta och styra över oss. Det är ju fullständigt glasklart att INGENTING kommer att ändras bara för att vi väljer en ny gubbe som lovar att göra några högst minimala förändringar. Nej, för vad som verkligen behövs för riktig förändring – det är att vi ändrar oss själva!

Och det var någonting som jag kunde se väldigt tydligt – att genom våra århundraden så har det alltid varit den vanliga herr Svensson som har begett sig ut i krig och dödat fiender, stått bakom artilleripjäsen, och begått illdåd som han aldrig någonsin kommer berätta för sina barnbarn om. De ”stora” ledarna som dykt upp och försvunnit genom tidens lopp har egentligen bara varit statister, och  inte alls så viktiga som de utgett sig för att vara – för vad som verkligen skapat denna världen som den ser ut idag – det är du jag – Herr Svensson, eller Personliga Persson.

Vi har suttit där i våra torp, bondgårdar, och radhus och låtit tiden gå – och vi har levt ut våra hemliga begär, och låtit våra rädslor fara vilt omkring – och låtit helt idiotiska idéer styra våra liv – och det är så vi KOLLEKTIVT har skapat denna världen som den ser ut idag – vilket är ett rent helvete.

Så – jag föreslår att vi tar vårt ansvar och står upp och ser att vi har skapat vad som är här idag – och att det är också upp till oss att förändra det. Vi kan inte förvänta oss någonting av en ledare som vi inte gör för oss själva – nämligen att leva det som är bäst för oss, och alla andra på den planeten.

StyraWikipedia: Styra is a village and a former municipality on the island Euboea, Greece.

“Ingen Kan Skada Dig Utan Din Tillåtelse” – Verkligen?

Idag ska vi ta oss en titt på följande uttalande, ett citat ifrån den allmänt välkände indiske politikern/revolutionären Mahatma Ghandi – låt oss komma till saken, här är uttalandet:

”Ingen kan skada dig utan din tillåtelse” – Mahatma Ghandi

Kan verkligen ingen skada mig utan min tillåtelse? – är detta uttalandet faktiskt, matematiskt och rent konkret, ett sant uttalande? Om någon beslutar sig för att rånmörda mig, och därmed för en pistol mot mitt huvud, trycker av, och dödar mig ­– gör min tillåtelse någon skillnad?

Svaret är – nej – vare sig jag tillåter, eller inte tillåter denna persons agerande, genom tankar i mitt huvud, så kommer jag att vara, onekligen, väldigt död. Att sålunda prata i ens eget huvud, starka och kraftfulla uttalande om att ”jag inte tillåter ditt agerande, jag kan därför inte bli skadad” är rent faktiskt – en psykos – en mental störning.

Om du tillåter och accepterar dig själv att separera dig själv ifrån den matematiska, konkreta, och praktiska verklighet vi alla delar – då kan sådana uttalande som, i nuvarande fall, Mahatma Ghandis – verka väldigt insiktsfulla, djupa och mystiska. Men rent logiskt sett är de enbart dumma, och dysfunktionella – du kan inte använda dig rent konkret av ett sådant uttalande i vår värld, ingenting kommer att förändras i din praktiska, direkta omgivning, du kommer fortfarande att skadas, alternativt dö, vare sig du tillåter det eller inte.

Om du faktiskt vill få till ända all möjlighet att någon skadar dig, måste du rent konkret, fysiskt och praktisk, förändra den omgivning/värld du lever i. Du kan inte bara tänka, eller känna att du inte tillåter någon att skada dig, nej du måste förhindra människor ifrån att skapa sig själva idén, om att vilja skada dig, till att börja med, du måste ingripa och vara aktiv – du måste agera och leva på ett sådant sett att du omöjliggör händelseförloppet av att du blir skadad av någon annan. Ett exempel på en sådan handling hade varit att förbjuda alla sorters vapen, förbjuda svält, förbjuda att människor med psykotiska störningar får leva i samhället, utan att något ingripande görs, och utan att de får det stöd som de behöver. Sådana handlingar, praktiska och konkreta, kommer att resultera i att du inte bli skadad av någon – du lever ditt uttalande om att du inte tillåter andra att skada dig fysiskt; då är uttalandet korrekt, och matematiskt påvisbart.

Så, Mahatma Ghandi – vad var hans stora misstag när han uttryckte dessa orden? Jo, han såg sig själv som någonting mer än det fysiska, som någon sorts högre spirituell varelse, som står över hans kroppsliga upplevelse – men en sådan teori, en sådan dogma – det är en lögn, den går inte att bevisa, utan det är enbart en sådan där trevlig fantasi, som uppkommit i ett försök att förtrycka den rädsla vi upplever inför att existera, och leva i denna världen varje dag – eftersom vi vet att vi mycket väl kan bli skadade av andra, även om vi tillåter det eller inte.

Således är den enda riktiga lösningen på vårt problem, om att vi faktiskt är utsatta för risken att bli skadade, att skapa och manifestera himlen på jorden – en värld som är trygg för all. En värld som hjälper och ger stöd till alla oavsett. I en sådan värld kommer rädsla inte längre existera – är det inte vad du vill?

 

Jobbskatteavdrag och Himlen på Jorden

Det blir ett nytt jobbskatteavdrag redan till årsskiftet meddelar alliansregeringen. Detta betyder att en mycket liten summa pengar kommer gå från statens skatteintäkter, till envars plånbok – eller till några få iallafall, för alla skulle inte få jobbskatteavdraget.

Såhär går att läsa i DN:

”Jan Björklund (FP), Göran Hägglund (KD), Maud Olofsson (C) och Fredrik Reinfeldt (M) skriver i Dagens Nyheter att de gör allt för fler i arbete, växande företag och högre tillväxt.

Skatteavdraget, anser kvartetten, är för alla som arbetar.

”Vi ska vända på alla stenar för att komma närmare målet om full sysselsättning” skriver partiledarna.

Därför, förklarar alliansen, blir det ett femte skatteavdrag nästa år, säger de fyra partiledarna i alliansregeringen.”

Vad är det allting handlar om? Vad är det allting cirklar runt? Jo, pengar – pengar är det som våra ledare desperat försöker skapa i vårt samhälle. Mer arbete, full sysselsättning, växande företag, högre tillväxt – alla dessa ord är synonymer för en och samma sak – ge oss pengar! Vi måste tjäna pengar! Skaffa fram pengar!

Och varför då får man fråga sig – varför måste vi skaffa fram pengar?

Jo – för om du inte har pengar i dagens samhälle så är du DÖD. Ja, tyvärr – så hänsynslös har vår värld blivit. Och det är ingen som ifrågasätter varför det är på det sättet, våra politiker och våra röstberättigade medborgare är istället helt förblindande av denna jakt på pengar. Men, damer och herrar – varför måste vi jaga pengar? Vem har bestämt att pengar är det som måste styra, kontrollera, och vara själva ursprunget till våra liv? Det är vi som säger det – det är vi som gör reglerna, och det är vi som inte tillåter oss själva förstå att världen inte måste drivas med och av pengar.

Titta på mat t.ex. som en tomat – en tomat växer helt utan pengar. En tomat växer, och blommar med enbart vatten, jord och sol – du behöver inga pengar för att odla en tomat. Och bonden som odlar tomaten – han får mat från jorden, han får vatten från sjöarna, och värme från solen – hans leverne kostar i praktiken ingenting heller. Allt som han behöver är ovillkorligt givet och tillhandahållet av jorden, vattnet och solen – helt gratis!

Men, hur kommer det sig då att vi har blivit helt besatta med pengar? Hur kommer det sig att vi värdesatt, och satt priser på de skapelser av naturen och universum som från början varit gratis och tillgängliga för alla?

Anledningen till detta är människans ego – som består av rädsla och begär. Rädslan för att dö, och begäret för att överleva – i grunden kan vi kalla detta fenomen för girighet. Ett beteende som består i att vi tar, och tar – även då vi har, och har – enbart för att tillfredställa vårt habegär, som är vår kamp mot döden. I detta har vi kommit att strunta i andra människor och hur deras liv blir påverkade av våra handlingar, och vår girighet – vår girighet som i grunden också består i rädslan för att lita på andra människor, för tänk om de gör mig illa?

Så, detta accepterade och tillåtna levnadssättet av girighet, där människor individuellt gick ut och beslagtog det som varit menat för kollektivet har lett till en tävlan, en kamp och en strid om de resurser som är här. Den striden, om de resurser som tydligen är begränsande, och inte finns i tillräckligt stor utsträckning till alla, har blivit och är striden om pengar, och den eviga bristen på pengar.

Anledningen till varför det verkar som om resurserna på jorden är begränsande, och inte finns i tillräcklig utsträckning för alla, är eftersom girighet har gjort människor till ägare över mer än vad de behöver. Således har de kommit till som inte har någonting, och således lever i konstant jakt på att tillfredställa bara sina mest basala behov – som att äta, dricka och bo någonstans.

Vad som är fascinerande med detta scenario, där vi alla i vår individualitet gjort oss själva till enslingar, som endast försöker överleva för sig själva allena – är att som en grupp, genom att hjälpa och stödja varandra hade vi faktiskt kunnat överleva mycket, mycket enklare – eftersom, då hade vi inte behövt slåss mot varandra. För om vi ser på världen idag, och ställer oss frågan vem eller vilka som är det största hotet mot vår överlevnad – ser vi att svaret är människan. Människan som i sin rädsla för att lita på någon annan, i sin rädsla för att samarbeta, dela med sig, och leva tillsammans med andra människor – gick sin egen väg – vilket ledde till denna tävling, och kamp som vi kommit att kalla för det kapitalistiska pengasystemet.

Så, varför forsätter vi att leva såhär? Vi kan ju inte tycka att det är roligt att varje dag är en kamp och en strid för överlevnad – att våra barn inte går en trygg framtid till mötes – att skolan försämras, länder klappar samman, brottsligheten stiger – världen är på väg mot en abrupt slut. Se bara vad vårt driv gentemot vinst har gjort med naturen, har gjort med våra sjöar, med våra djur – det finns flertalet dokumentärer som behandlar detta ­– speciellt föreslår jag en som heter Earthlings. Vi förstör vårt hem, vår enda boplats och vi gör det för att vi är rädda för att samarbeta, rädda för att ge upp våra tillgångar och istället för att tävla – dela med oss.

Lösningen på alla pengaproblem gavs för 2000 år sedan av Jesus – han sa: gör mot en annan såsom du vill har gjort mot dig själv – ge och du kommer få. Detta är den skapelseprincip som, om den är levd, kommer att lägga grunden för himlen på jorden – som är en plats där alla förblir barn hela livet.

Så – ifrågasätt vårt nuvarande system, ifrågasätt pengar, ifrågasätt politiken som alltid säger sig ha en lösning, men som alltid baserar sin lösning på samma problem som skapade problemet – ojämlikhet. Vi behöver en ny princip, en ny väg att vandra – vi ser var principen om tävlan, och egoistisk individualitet har lett oss – nu är det dags att göra någonting nytt, och skapa från en värdegrund som tar hänsyn till alla människor, och inte bara ett fåtal.

Undersök jämlikt med pengar, och undersök desteni ”I” process – jämlikt med pengar som lösningen, och desteni ”I” process som vägen till lösningen.

Med desteni ”i” process kommer du kunna tjäna pengar samtidigt som du hjälper världen till att bli en bättre plats för alla.

Jämlikt med pengar är det system som kommer skapa samarbeta mellan människor, och vara början till himlen på jorden.

Jämlikhet

Hur skapar man jämlikhet i ett ojämlikt samhälle? Är det genom utbildning? Är det genom arbete? Är det genom sjukvård? Nej – det är igenom pengar.

Själva grunden till ojämlikhet är inte svår att se – ojämlikhet finns eftersom människor har ojämlikt med pengar i jämförelse till varandra. Och i vårt samhälle är pengar det som ger dig ett hälsosamt och bra liv, det är det som ger dig ett liv av värde, har du således inga pengar så kommer ditt liv inte att vara lika värdefullt – både rent bokstavligt men också ur upplevandets synvinkel.

Har du inga pengar måste du nämligen oroa dig, eftersom du inte har några pengar, du måste söka jobba, du måste jobba mer när du väl får jobb. Har du inga pengar, har du heller ingen möjlighet att få utbildning – i Sverige kanske det är möjligt genom CSN lån, men utanför Sverige i de fattiga länderna har du ingen chans.

Om du inte har några pengar är du faktiskt, helt bortglömd – hälsa, mat, hygien, näring, vatten, bekvämlighet – det är saker du kan glömma. Och allt detta, enbart pågrund av den mängden pengar du tillhandahåller.

Därför är det ingen konst att se, du behöver inte vara någon professor eller högt uppsatt akademiker för att se var ojämlikhet kommer ifrån, vad ojämlikhet beror på och vad ojämlikhet leder till. Fråga bara dig själv, vad kan jag göra utan pengar? Kan jag fortsätta att leva mitt liv utan pengar? Kommer jag fortsätta att vara lycklig utan pengar?

Jag menar, det finns så extremt mycket lidande i världen som har sin direkta orsak i pengar. Kanske man kan säga att, allt lidande har sin direkta eller indirekta orsak i pengar – i hur pengar har fördelats mellan människor. De som växer upp till att bli kriminella, varför gör de det? För att de inte har några pengar? De som växer upp till missbrukare, varför gör de det? För att det inte har några pengar? Droger är det medlet med vilket de flyr den verkligheten som bara blivit en enda jakt på pengar?

Jag menar, det finns ju tusentals olika sorters livsöden som gått käpprätt åt helvete, där man direkt ser att pengar varit anledningen. Pengar är gud, eftersom det är pengar, den mängden pengar du har, som bestämmer hur du kommer att uppleva ditt liv. Vilka sorts saker du kommer att ha, vilka människor du kommer träffa, vilka utbildningar du kommer gå till, vilken mat du kommer att äta – och där mina vänner, ligger grunden till ojämlikhet.

Således kan inga politiska partier som vill behålla vårt nuvarande monetära system, där pengar fördelas ojämlikhet ha någon faktiskt effekt vad det gäller jämlikhet. Vi vill inte att vårt samhälle ska bli segregerat mellan rika och fattiga, jasså – jamen, lösningen är mycket enkel – fördela pengar som är här jämlikt mellan alla människor. På det sättet kommer vi få ett samhälle där ingen känner sig utanför, ingen känner sig sämre än en annan och ingen avundsjuka kommer längre att finnas. Hur mycket problem hade försvunnit om alla hade haft lika mycket pengar?

Det är en fråga att kontemplera nästa gång du ser på nyheterna och antingen kriminalitet, svält eller ekonomisk kollaps stirrar dig i vitögat.

Rädd för att bli Rånad? Jämlikt med Pengar kommer få ett Slut på sånt Strunt!

I sydsvenskan kan du idag läsa om hur människor är rädd för att bli rånade och Malmö är den stad i vilken människor är räddast – artikeln kan du läsa här.

Rån och misshandel, brott och kriminalitet – allting kommer utifrån ett misstag som gjorts i vårt nuvarande pengasystem. Misstaget är att alla inte har lika mycket!

Vi har de som är gynnade och vi har de som inte är gynnade. Det som inte är gynnade kan inte bli gynnade, är du icke-gynnad är chansen för att du ska kunna arbete dig själv till att bli gynnad så gott som obefintlig. Är du på botten av samhället kommer du också förbli på botten av samhället.

Anledningen till att vissa helt enkelt inte kan arbete sig ur sin misär är för att det inte finns tillräckligt med pengar till alla. I alla fall verkar det ju så – eller kanske är det någon annan som tagit alla pengarna? Jo, så är det ju. Någon tar det som symboliserar jordens resurser och människors färdighetsutövning och säger – detta är mitt! Ingen annan får ta! Pax för mig! Detta pax för mig kan med andra beskrivas såsom ett sparkonto.

Sparar du pengar håller du undan pengar från andra människor. Tänk så mycket sparande det finns och tänkt – alla vill hela tiden utöka sina resurser. Alla vill gå med vinst och få mer och mer. Det är inte särkilt konstigt att de stora flertalet inte har någonting överhuvudtaget – de är helt utfattiga, utan någon möjlighet att ändra sin situation.

Är det då konstigt att det rånas mycket i vårt samhälle! Nej – det är fullkomligt normalt – det är faktiskt en matematisk säkerhet. En ojämlik ekvation kommer att balansera ut sig själv – om du inte har, men du vill ha, då kommer du att ta. Det enda som kommer hålla dig tillbaka är fruktan. När ditt begär för förändring överstiger din fruktan, då går du ut och rånar människor.

Så – jämlikt med pengar för alla! Jämlikt med pengar för alla! Stoppa det onödiga våldet – stoppa rädslan för att bli rånad. Vi kan alla må bra, vi kan alla leva i materiellt överflöd – det behöver inte vara gynnat bara ett fåtal.

Undersök jämlikt med pengar för alla! Det finns ett annat sätt att existera på!

Brand i snickeri – säkerhetsåtgärder är förbisedda på grund av pengar

http://www.sydsvenskan.se/sverige/article1341776/Brand-i-snickeri-i-Stockholm.html

Det har brunnit i ett snickeri i Stockholm går det att läsa i sydsvenskan idag – brandorsaken är inte klarlagd framkommer också. Men som en gammal snickarelev så vet jag vilka komponenter som är brandfarliga i en snickarverkstad och varför de flesta bränder i snickerier händer.

Det som far runt i luften då du snickrar är sågspån, det är små, väldigt små partiklar av sågspån som flyger omkring. Blir det för många av dessa små, små sågspån utgör dessa en stor brandfara – till den grad att en verkstad kan börja brinna vid enbart en liten gnista som flyger genom luften.

Detta klargjordes på den utbildning jag närvarande vid då jag studerade till snickare. Det märkliga var att då jag kom ut till snickeriverkstäderna för att göra min praktik var det ingen som följde dessa regler. På vissa verkstäder låg dammet i drivor och sågspånspartiklarna flög så mycket de orkade genom luften att någon tog akt. Jag märkte också att de säkerhetsregler som förespråkades på min skola om att ”ta det lugnt”, ”använda skydd”, ”använda väl vårdade verktyg” inte häller efterföljdes.

Jasså – varför då tänkte jag? Varför har man ett gäng regler som är utlagts för att ge snickare en inte lika farlig arbetsplats om de inte efterföljs. Varför efterföljs de inte? Varför verkar ingen bry sig?

Svaret mina vänner är – pengar. Jo, naturligtvis – pengar är det som är orsaken till att regler som värnar om den egna säkerheten inte efterföljs. Du har nämligen inte tid med sådant – du måste ju tjäna pengar!

Här är ännu ett bevis på hur vi indirekt tillåter mord och misshandel och rättfärdigar vårt handlade genom pengar. Indirekt – genom att tvinga snickare att skynda och stressa i sitt arbete för att producera en tillräcklig kvot för att generera en tillräcklig vinst så sätter vi dem i fara. De är tvingade att förbise viktiga säkerhetsaspekter i sitt arbete eftersom de inte har tillräcklig tid. Varje minut läggs till produktion – service och säkerhet kommer i andra hand.

Så – vi är faktiskt alla ansvariga till att sätta människor i farliga situationer. I situationer där konsekvenser som hotar liv och lem hos arbetare blir möjliga. Arbetarna, snickarna i detta fall har inget val – de måste arbeta och fullgöra sin kvot annars kan de inte överleva. Du måste ha pengar för att överleva i denna världen och i dagens världssystem får du inga pengar om du inte fullgör din kvot.

Jag vill inte vara en mördare längre. Jag vill vara delaktig i att sätta människor i farliga och prekära situationer enbart för att de ska få överleva. Alla förtjänar att överleva och leva ett liv utan stress och ångest – alla förtjänar att ha pengar för mat, bostad, kläder, sjukvård, värme och utbildning utan att behöva slita i bedrövliga och farliga förhållanden.

Jämlikt med pengar för alla – från födseln till döden. Detta blir ett slut på vårt kapitalistiska system i vilket du måste kompromissa med din säkerhet och ditt välmående för att kunna leva.

Undersök: jämlikt med pengar för alla